GRP width=

De taxichauffeur voerde aan dat het rapport van de sociale recherche onvoldoende is voor de conclusie.

De Zeeuwse Rechtbank te Middelburg heeft op last van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis uitspraak gedaan tegen een taxichauffeur die onterecht gebruik heeft gemaakt van de Tozo regeling. Bij het college was het vermoeden ontstaan dat eiser niet daadwerkelijk op het opgegeven adres verbleef. Uit de door de taxichauffeur ingeleverde bankafschriften bleek dat deze werden gezonden naar een ander adres. Dat was aanleiding voor het college een onderzoek in te stellen naar de woon- en verblijfplaats van de chauffeur. De sociale recherche Zeeuws-Vlaanderen heeft dossieronderzoek gedaan, waarnemingen verricht nabij het uitkeringsadres en daar een aantal buurtbewoners gehoord.

In het besluit van 5 januari 2021 heeft het college de aan taxichauffeur toegekende Tozo-uitkering over de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 herzien en ingetrokken met als gevolg hiervan dat de onverschuldigde betaalde uitkering aan hem teruggevorderd werd voor een bedrag van € 9.911,38 bruto. De chauffeur voerde aan dat hij zich in de gemeente heeft laten inschrijven en daar zijn woonstede heeft gehad, al voordat sprake was van een Tozo-uitkering. De reden was gelegen in het feit dat hij in scheiding lag en geen onderdak had. Het verblijf was tijdelijk bedoeld totdat hij kon terugkeren naar de vorige woonplaats.

De taxichauffeur ontkent niet dat hij ook elders heeft verbleven. Dat was om zijn werkzaamheden als taxichauffeur te kunnen uitoefenen en om nieuw werk te zoeken. Daarnaast was hij regelmatig te vinden in de betreffende woonplaats om zijn kinderen te zien en zijn ex-echtgenote te helpen. Ook bezocht hij zijn ouders. Hij sliep echter in een andere gemeente en daar stonden zijn spullen. De taxichauffeur voerde aan dat het rapport van de sociale recherche onvoldoende is voor de conclusie dat hij niet in de betreffende woonplaats woonde. Dat omwonenden hem niet herkennen zegt volgens hem niets daar hij vaak ’s avonds aankwam en ’s morgens weer vertrok. De auto met het taxikenteken heeft weinig of niet in de straat gestaan omdat daarmee niet privé mag worden gereden. De taxichauffeur stelde tenslotte dat het college ten onrechte heeft besloten de Tozo uitkeringen van hem terug te vorderen.

Lees ook  FMN-vervoerders verliezen ook bodemprocedure
Gerelateerde artikelen:
Print Friendly, PDF & Email