BLUE

Dit akkoord vormt de eerste stap van de goedkeuring van het pakket “Fit for 55”-wetgevingsvoorstellen die de Commissie in juli 2021 heeft voorgelegd, en laat in de aanloop naar COP27 zien hoe de EU haar internationale klimaatverbintenissen intern nakomt.

De Europese Commissie is ingenomen met het akkoord dat het Europees Parlement en de Raad onlangs hebben bereikt dat waarborgt dat alle nieuwe, in de EU geregistreerde auto’s en bestelwagens tegen 2035 emissievrij zijn. Als tussenstap in de richting van een emissievrije EU zullen de nieuwe CO2-normen ook eisen dat nieuwe auto’s tegen 2030 gemiddeld 55 % minder en nieuwe bestelwagens tegen 2030 gemiddeld 50 % minder uitstoten. Dit akkoord vormt de eerste stap van de goedkeuring van het pakket “Fit for 55”-wetgevingsvoorstellen die de Commissie in juli 2021 heeft voorgelegd, en laat in de aanloop naar COP27 zien hoe de EU haar internationale klimaatverbintenissen intern nakomt.

“Het akkoord is een sterk signaal aan het bedrijfsleven en de consumenten dat de EU de overgang naar emissievrije mobiliteit omarmt. Door steeds meer en steeds betaalbaardere elektrische auto's op de markt te brengen, hebben de Europese autofabrikanten al laten zien dat zij bereid zijn hun deel te doen. De snelheid waarmee deze verandering de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, is opmerkelijk. Het is dan ook geen wonder dat van het hele “Fit for 55”-pakket juist dit dossier de eerste is waarover de lidstaten en het Europees Parlement tot een definitief akkoord zijn gekomen.”

Dit duidelijke signaal aan fabrikanten en burgers zal de productie en verkoop van emissiearme en -vrije voertuigen versnellen en het wegvervoer tegen 2050 goed op weg helpen naar klimaatneutraliteit. Deze nieuwe wetgeving zal het vervoersstelsel van de EU duurzamer maken, zorgen voor schonere lucht voor Europeanen en is een belangrijke stap in de totstandbrenging van de Europese Green Deal. Het laat duidelijk zien dat de EU vastbesloten is haar klimaatdoelstellingen te verwezenlijken en dat de Russische aanvalsoorlog in Oekraïne onze transitie naar schone energie niet vertraagt maar ons werk juist versnelt, waardoor ons streven om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden, alleen maar sneller dichterbij komt.

(Tekst loopt door onder de foto)
Akkoord bereikt dat alle nieuwe, in de EU geregistreerde auto's en bestelwagens tegen 2035 emissievrij zijn.

Volgende stappen

Het voorlopig akkoord van vandaag moet nu formeel worden aangenomen door het Parlement en de Raad. Zodra dit proces is afgerond, zal de nieuwe wetgeving in het Publicatieblad van de Unie worden bekendgemaakt en in werking treden.

Achtergrond

De herziening van de CO2-emissienormen voor auto’s en bestelwagens is een van de “Fit for 55”-voorstellen die de Commissie in juli 2021 heeft ingediend om het EU-beleid op het gebied van klimaat, energie, landgebruik, vervoer en belastingen geschikt te maken om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55 % te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990.

Het is van cruciaal belang dat deze emissiereducties de komende tien jaar worden gehaald, wil Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld worden en de Europese Green Deal verwezenlijken. De wetgevingsinstrumenten zijn bedoeld om de in de Europese klimaatwet overeengekomen doelstellingen te verwezenlijken en onze economie en samenleving fundamenteel te transformeren met het oog op een eerlijke, groene en welvarende toekomst, aldus de Europese Commissie.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket
Print Friendly, PDF & Email