DVDP width=

De ILT heeft onderzoek gedaan naar verschillende manieren om gegevens voor arbeids- en rusttijden vast te leggen voor het toezicht.

De ILT werkt aan een alternatief voor de boordcomputer taxi (BCT) en de bijbehorende BCT-kaarten. Dat doet de ILT om het toezicht op de naleving van arbeids- en rusttijden te verbeteren en efficiënter te maken. In 2024 moet de inwerkingtreding plaatsvinden en moeten alternatieven voor de BCT beschikbaar zijn voor taxiondernemingen. 

De verantwoordelijkheid voor het aanleveren van gegevens ligt bij de taxiondernemer. De verwachting is dat gegevens onder verantwoordelijkheid van de ondernemer verzameld en aangeleverd zullen worden en dat kan via een ICT leverancier. In de praktijk ligt dit voor de taxiondernemers nu bij de chauffeur en secundair is het de ondernemer. Het ILT benadrukt dat de ondernemer verantwoordelijk blijft, ook als het de chauffeur is die de handelingen (niet) uitvoert. Op dit ogenblik is het de chauffeur die nu de boete krijgt, maar in de situatie van variant BCT zal de ondernemer de boete of sanctie opgelegd krijgen.

software

Omdat de taxiondernemer verplicht is om data te leveren, kan de taxiondernemer andere systemen inzetten die niet perse in de taxi ingebouwd hoeven te zijn. Dat biedt nieuwe mogelijkheden en de aanschaf van duren hardware in het voertuig is wellicht niet meer noodzakelijk omdat aansluitingen die gecreëerd moeten een goed alternatief kunnen zijn van de huidige BCT zolang die voldoen aan de voorwaarden zoals deze in de aansluitvoorwaarden worden vastgelegd.

De ILT heeft onderzoek gedaan naar verschillende manieren om gegevens voor arbeids- en rusttijden vast te leggen voor het toezicht. Er is gekozen voor een systeem waarbij taxiondernemingen de gegevens van hun arbeids- en rusttijden zelf continu en automatisch gaan aanleveren. Nu hebben chauffeurs alleen de plicht om deze gegevens te verzamelen met behulp van de BCT. Bij het continu automatisch aanleveren van de data wordt de taxionderneming niet verplicht om hiervoor een specifiek apparaat (zoals de BCT) of een specifieke app te gebruiken. Taxiondernemingen kunnen zelf kiezen voor een apparaat of app die voor dit doel op de markt komt.

Lees ook  DigiD veel te duur voor gebruik boordcomputer taxi alternatief

privacy

Wat is noodzakelijk om vast te leggen, want alles wat vastgelegd wordt, dient goed en betrouwbaar te zijn. En wat doet ILT met gegevens anders dan arbeids- en rusttijden? Handhaven ze er op? De privacy ‘checks and balances’ zijn geborgd in het programma middels een DPIA (Data Protection Impact Assessment). Een DPIA wordt opgesteld en achtereenvolgens door de privacycoördinator van ILT en de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van IenW goedgekeurd te worden. Zo wordt gewaarborgd dat alleen de gegevens worden verwerkt die nodig zijn voor de taakuitvoering.

"Het uitwerken van oplossingen voor dergelijke vraagstukken versterkt juist de innovatiekracht en denkkracht van dit panel toegevoegde waarde heeft. Zo willen we komen tot een oplossing die handhaafbaar, uitvoerbaar, fraudebestendig en betaalbaar is. Softwareleveranciers kunnen innoveren met te gebruiken middelen voor identificatie.

(Tekst loopt door onder de foto)
Taxiondernemingen kunnen zelf kiezen voor een apparaat of app die voor dit doel op de markt komt.

"Het is geen doelstelling om het hele systeem 100% fraudebestendig maken. Dat is een onhaalbare ambitie. Wel wordt gestreefd naar de hoogst haalbare fraudebestendigheid, gegeven de kaders."

Het nieuwe toezichtsysteem moet ervoor zorgen dat de ILT actuele en betrouwbare informatie heeft over de naleving van de arbeids- en rusttijden. Ook de informatie over de frequentie van de aanlevering en de eventuele hiaten hierin is nuttig voor de ILT. Bovendien kan de ILT in de toekomst gegevens uit andere bronnen toevoegen aan de aangeleverde gegevens, zoals uit meetsystemen in voertuigen en andere digitale bronnen. Door deze gegevens te analyseren, kan de ILT het toezicht beter richten op chauffeurs en taxiondernemingen die de regels niet naleven. Het toezicht van de ILT draagt zo bij aan veilig taxivervoer en een eerlijke concurrentie in de taximarkt.

De ILT werkt voor de ontwikkeling van het nieuwe systeem onder andere samen met taxiondernemingen en brancheverenigingen. Zo wil de ILT ervoor zorgen dat het systeem straks ook voor taxiondernemingen goed werkt: veilig, gebruiksvriendelijk en met beperkte administratieve lasten en kosten. Verder werkt de ILT samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dataleveranciers en andere toezichthouders.

Lees ook  Nieuwe Intercity goedgekeurd voor Nederlandse spoor

I-Interim Rijk

Projectmanager Willemijn Westerbeek houdt van projecten die een concreet doel hebben. Haar projecten lopen enorm uiteen want nu is het de vervanging van boordcomputers in taxi’s maar daarvoor was het de opzet van een portaal tussen alle banken van Nederland en tien opsporingsorganisaties (Verwijzingsportaal Bankgegevens) en vier onderwijsregisters. 

I-Interim Rijk bedient de hele Rijksoverheid en werkt dagelijks aan het realiseren van rijksbrede I-ambities. 

I-Interimmer Willemijn Westerbeek - foto UBR

‘"Ik zie een project echt als míjn project, ik voel mij ook deel van de organisatie waar ik het project doe. Tegelijk vergeet ik niet waarom ik bij de organisatie ben. Ik zie het als mijn taak om organisaties op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Ik maak mensen deelgenoot van het project dat al van hen was. Het is hun verantwoordelijkheid, de organisatie zelf wordt er uiteindelijk ook op afgerekend."

De komende jaren werkt de ILT aan alle technische onderdelen die nodig zijn om de gegevens van taxiondernemingen te ontvangen en te verwerken. De ILT deelt informatie hierover met ICT-dienstverleners. Zo kunnen zij producten en diensten ontwikkelen, zoals apps, die taxiondernemingen kunnen gebruiken voor het registreren en automatisch aanleveren van arbeids- en rusttijden.

Naast het ontwikkelen van technische benodigdheden, is voor de nieuwe werkwijze ook een wetswijziging nodig. Het is de bedoeling dat het nieuwe systeem in 2024 beschikbaar is. Er geldt dan nog een overgangsperiode waarin taxiondernemingen de tijd krijgen om over te stappen naar het nieuwe systeem. De ILT ontwikkelt een platform voor ICT-dienstverleners om informatie uit te wisselen.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket
Print Friendly, PDF & Email