DVDP width=

We staan aan de vooravond van weer een staking.

Vakbond FNV roept alle medewerkers in het hele land van Bios Groep, Citax, Connexxion, Dorenbos, Haars Groep, Munckhof, Noot, RMC, TCR, de Vlieger, Witteveen en Willemsen de Koning op om woensdag 30 november mee te doen met een 24-uurs staking. Na maandenlang onderhandelen, een petitie met 2.500 handtekeningen van chauffeurs én een 24-uurs staking op vrijdag 18 november hebben de werkgevers volgens de leden van vakbond FNV nog steeds niet door hoe het water de werknemers aan de lippen staat. 

Daarom gaan ze woensdag 30 november door. Dit keer bij méér bedrijven en méér plekken dan de vorige keer. In Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant houden ze een centrale actiebijeenkomst en roepen alle medewerkers die wonen of werken in deze provincies op om op een centrale plek samen te komen.

Tijdens een staking gelden bepaalde regels voor werknemers en werkgevers. Zo mag er geen geweld gebruikt worden en is bedreiging niet toegestaan. Ook mag het werk van stakers niet worden overgenomen door niet-stakende collega’s of uitzendkrachten. 

(Tekst loopt door onder de foto)
Landelijke staking Taxi en Zorgvervoer

Werkgevers in het zorg- en taxivervoer (verenigd in KNV Zorgvervoer en Taxi) hebben eerder een ultieme poging gedaan om tot een nieuwe cao te komen. De werkgevers legden een verbeterd eindbod neer voor een cao. Het eindbod heeft een looptijd van achttien maanden. De cao moet ingaan op 1 januari 2023 en duurt tot en met 30 juni 2024. De werkgevers hebben wederom een loonsverhoging geboden van 8% per 1 januari 2023 en nog eens 4% per 1 januari 2024. Daarnaast stellen de werkgevers ten opzichte van het eerdere eindbod veranderingen voor met betrekking tot pauzes en de doorbetaling bij ziekte.

Lees ook  DigiD veel te duur voor gebruik boordcomputer taxi alternatief

De werkgevers willen de huidige pauzeregeling wijzigen zodat alleen onbetaalde pauze mag worden ingehouden als deze ook daadwerkelijk genoten is. In de huidige regeling mag forfaitair maximaal 12,5% van de arbeidstijd worden ingehouden. In het nieuwe voorstel van de werkgevers wordt daarnaast bij ziekte de eerste acht weken 80% van het loon doorbetaald en vervolgens 90%, tot en met het tweede ziekte jaar. Ook vervalt de wachtdag bij de eerste ziekmelding.

Werkgevers laten verder de wens varen om terug te keren naar de oude verloondetijdregeling. Wel stellen de werkgevers voor om de huidige regeling aan te passen, zodat deze beter in de praktijk toepasbaar is. De lengte van de dienst kan in het voorstel van de werkgevers nu per dag verschillen, wat beter aansluit bij de vervoersvraag. Tegelijkertijd maakt het voorstel het voor de chauffeurs mogelijk om privé en werk beter op elkaar aan te laten sluiten. Verder stellen de werkgevers voor om de aftrek woon-werkverkeer niet toe te passen wanneer chauffeurs gebruik moeten maken van een laadpaal die ver van de eigen woning af staat.

Vanwege de te grote technische uitdagingen stellen werkgevers ten slotte voor om de voorgenomen online registratie van diensten te laten vervallen. Uiteraard blijft een urenregistratie verplicht, evenals het verplicht bieden van mogelijkheden aan het Sociaal Fonds Mobiliteit om deze registratie te controleren.

Gerelateerde artikelen:
Lees ook  Vertrek Sonila Metushi bij KNV groot verlies voor MaaS-Lab
Taxikrant
Print Friendly, PDF & Email