Print Friendly, PDF & Email
EVI.

De dassen zijn beschermde dieren en daarom is er eerst toestemming nodig van bevoegd gezag.

Het treinverkeer tussen Den Bosch en Boxtel is dinsdag 21 maart, omstreeks 13:00 uur stilgelegd. Dassen hebben het spoor namelijk ondergraven bij Esch. Daardoor kan het spoor verzakken en is de veiligheid van treinverkeer niet langer te garanderen. Zeer ingrijpend voor reizigers en vervoerders, maar het kan niet anders. Prorail doet er alles aan om zo snel mogelijk weer te kunnen rijden.

Dassen kiezen er af en toe voor om holen te graven in spoordijken. De omgeving van het spoor is vaak rustig en de helling van een spoordijk is voor een das ideaal terrein om in te graven.

John Voppen, CEO bij ProRail, constateert dat ze voor de tweede keer in een week tijd treinverkeer moeten staken omdat dassen een spoorbaan ondergraven en dat het vervolgens veel tijd kost om dit aan te pakken, omdat we van bevoegd gezag toestemming moeten krijgen. Er is, in het belang van de reiziger en vervoerders, echt meer ruimte nodig om sneller actie te kunnen ondernemen. Prorail is hierover uiteraard in spoedoverleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

beschermd

Er is herstel van de spoorbaan en de ondergrond nodig, maar we weten nog niet wanneer dat kan plaatsvinden. De dassen zijn namelijk beschermde dieren en daarom is er eerst toestemming nodig van bevoegd gezag. De dassenburchten waren bij ProRail al langer bekend en er was al een vereiste procedure gestart voor herstel. De laatste dagen bleek uit inspectie dat dassen opeens veel actiever waren gaan graven met directe gevolgen voor de veiligheid van het spoor. In Friesland bij Molkwerum is ook vanwege dassen geen treinverkeer mogelijk. ProRail werkt daar aan een vergunning om de dassen uit het spoor en in een nieuw aangelegde kunstburcht te krijgen.

Lees ook  Snelheid HSL opnieuw omlaag: reizigers langer onderweg

reisplanner

Komende tijd staat in het teken van spoedoverleg met bevoegde instanties en deskundigen. Het is daarom op dit moment nog niet duidelijk wanneer het herstel plaats zal kunnen vinden en wanneer treinen weer kunnen rijden tussen Den Bosch en Boxtel. Zij adviseren om een reisplanner te raadplegen voor vertrek.

Gerelateerde artikelen:
GRP width=