Curacao

De invoering van het kentekenparkeren kan een stap voorwaarts zijn op het pad van modernisering, maar het mag niet ten koste gaan van de gastvrijheid en toegankelijkheid van Middelburg.

Het besluit van de gemeente Middelburg om kentekenparkeren in te voeren is volgens PZC omstreden. Aan de ene kant hebben we het argument van de gemeente zelf – het zal dingen eenvoudiger en overzichtelijker maken voor hun beheer, en het zal mensen naar de parkeergarages ‘duwen’. Aan de andere kant staat de vrees van de inwoners en lokale ondernemers – dat het de stad minder gastvrij maakt en het toerisme, een belangrijke bron van inkomsten, schaadt.

Eerst en vooral, het idee van ‘bescherming’ van de bewoners door het instellen van beperkingen op de parkeertijd is een nobel argument. Het is echter moeilijk te negeren dat deze benadering de zaken aanzienlijk moeilijker maakt voor degenen die de stad willen bezoeken. Niet langer dan twee tot vier uur kunnen parkeren kan een aanzienlijk obstakel zijn, vooral voor toeristen die de stad willen verkennen.

Bovendien is het zeer aannemelijk dat het systeem van kentekenparkeren, terwijl het de zaken mogelijk vergemakkelijkt voor het stadsbestuur, het des te moeilijker maakt voor de burgers zelf. Zoals opgemerkt door raadsleden en de Vereniging Ondernemers Middelburg, is de vrees dat dit de stad minder aantrekkelijk maakt voor bezoekers niet ongegrond. De waarde van gastvrijheid en toegankelijkheid, die zo belangrijk is voor toerisme, dreigt verloren te gaan

Het argument van de wethouder dat getrainde professionals in de beginfase zullen worden ingezet om de parkeerders te helpen, is een tijdelijke oplossing. Het is onwaarschijnlijk dat deze maatregel op de lange termijn haalbaar is, en het is zeker geen oplossing voor de onderliggende problemen die door deze verandering worden gecreëerd.

LPM-raadslid Jesse Aarnoutse

Het argument van de wethouder van verkeer, Eduard Smit, dat burgers kunnen leren omgaan met dit systeem en parkeerapps kunnen gebruiken, lijkt op het eerste gezicht redelijk. Toch zijn er zorgen gerezen over de bruikbaarheid en nauwkeurigheid van deze apps. Deze zorgen werden treffend geuit door LPM-raadslid Jesse Aarnoutse, die erop wees dat de apps geen waarschuwing geven wanneer de maximale parkeertijd overschreden wordt. Dit is een aanzienlijk hiaat dat ertoe kan leiden dat onwetende burgers met boetes geconfronteerd worden.

Lees ook  Parijs voert strijd tegen SUV op met verhoogde parkeertarieven

Hoewel de wethouder heeft beloofd de richtlijnen voor de ontwikkelaars van de parkeerapps aan te scherpen en de apps te controleren op juistheid van de informatie, toont dit aan dat het systeem nog steeds zijn kinderziektes heeft en verre van feilloos is. Bovendien blijft het een oplossing die de technologische geletterdheid van de gebruikers veronderstelt, iets wat bij veel mensen, vooral ouderen, niet vanzelfsprekend is.

Gerelateerde artikelen:
BLUE
Print Friendly, PDF & Email