BLUE

Guido Frankfurther doet een oproep voor een gezamenlijke aanpak: "Laten we met de bewoners, ondernemers en de Gemeente Amsterdam de handen ineen slaan."

Ondernemers in de hoofdstad kunnen weer opgelucht ademhalen. De controversiële verkeersknips in de Weesperstraat en omliggende straten zijn per zondag opgeheven, waarmee een einde komt aan maanden van bereikbaarheidsproblemen. MKB-Amsterdam kijkt nu vooral vooruit en wil niet wachten op de evaluatie die eind dit jaar nog verwacht wordt.

Vicevoorzitter van MKB-Metropool Amsterdam, Guido Frankfurther, benadrukt dat zij al jaren een ander beeld voor ogen hebben voor de Weesperstraat. “In plaats van de knip, zien wij liever een ‘knijp’. Dat betekent één rijstrook in elke richting, een snelheidsbeperking naar 30 km per uur, met uitgebreide faciliteiten voor voetgangers en fietsers, en een brede groenstrook met bomen in het midden,” licht Frankfurther toe.

Met het opheffen van de knips krijgen ondernemers, bewoners en de gemeente een nieuwe kans om de Weesperstraat te transformeren. Frankfurther doet een oproep voor een gezamenlijke aanpak: “Laten we met de bewoners, ondernemers en de Gemeente Amsterdam de handen ineen slaan. Het is tijd om van de Weesperstraat een echte, aantrekkelijke stadstraat te maken zonder het introduceren van nieuwe knips.” 

Het idee van de ‘knijp’ kan wellicht een middenweg bieden tussen bereikbaarheid en leefbaarheid, en daarmee de gemoederen in de stad tot bedaren brengen. Wat de uiteindelijke beslissing ook zal zijn, het is duidelijk dat ondernemers, bewoners en de gemeente gezamenlijk moeten werken aan een duurzame oplossing voor de Weesperstraat.

(Tekst loopt door onder de foto)

"Zo, het zit erop. Alle slagbomen en bloembakken zijn weer weg en de Weesperstraat is weer toegankelijk voor doorgaand autoverkeer. Voor sommige mensen heel fijn, voor anderen heel jammer. Want wat hebben we de afgelopen tijd een uiteenlopende reacties ontvangen."

Volgens van der Horst werden de afgelopen tijd een uiteenlopende reacties ontvangen. Het waren veelbewogen weken, waarin ze heel veel hebben geleerd over wat er allemaal gebeurt als je een grote weg in de stad afsluit voor doorgaand autoverkeer. “En natuurlijk ging niet alles goed.”, duidt van der Horst.

Lees ook  Amsterdamse wethouders omarmen coöperatieve taxiwereld

"Met de data uit het kentekenonderzoek kunnen we per doelgroep bekijken wie welke weg heeft gereden en hoe lang die erover gedaan heeft. Ook kijken we of er meer mensen op een andere manier zijn gaan reizen. Dit gaat ons waardevolle informatie opleveren voor als we nieuwe verkeersmaatregelen gaan nemen op andere plekken in de stad."

Dat er maatregelen gaan komen staat voor de Wethouder vast. “We moeten nu ingrijpen om ervoor te zorgen dat onze stad over tien en twintig jaar ook nog bereikbaar blijft.” Sommige dingen waren heel vervelend en moest me direct verhelpen. Zo hebben ze ervoor gezorgd dat huisartsen en verloskundigen door de slagbomen heen mochten als zij een spoedrit hadden. En mochten leerlingenvervoer en vervoer voor mensen met een beperking door de slagbomen omdat bleek dat zij hard geraakt werden door de proef.

Agendapakket

Masterplan Wibautas

MKB-Metropool Amsterdam dringt er op aan om Masterplan Wibautas op te volgen dat begin deze eeuw door de gemeenteraad werd vastgesteld. Volgens het MKB heeft de uitvoering van dit plan onterecht enkel betrekking gehad op de Wibautstraat.

Guido Frankfurther, vicevoorzitter van MKB-Metropool Amsterdam, uit zijn verbazing over de beperkte uitvoering van het plan. “Bewoners en ondernemers zijn verbaasd. Waarom is de uitvoering alleen gericht op de Wibautstraat? Pak het oorspronkelijke plan, dat al uitgewerkt in de la ligt, en voer het uit!” stelt hij. Frankfurther wijst naar de huidige enkele rijstrook bij het Namenmonument in zuidelijke richting, als bewijs dat de visie van het Masterplan Wibautas haalbaar is in de praktijk.

Lees ook  Regelmatig onderhoud aan de Michiel de Ruijtertunnel in Amsterdam

Het MKB-Metropool Amsterdam is wel van mening dat de voorgestelde ‘knijp’ moet worden vergezeld door extra maatregelen om doorgaand verkeer af te schrikken. De combinatie van deze maatregelen zou niet alleen de bereikbaarheid voor ondernemers verbeteren, maar ook de algemene leefbaarheid en veiligheid van het gebied ten goede komen.

Het Masterplan Wibautas had als doel de stedelijke as, waaronder de Wibautstraat en Weesperstraat, te transformeren naar een meer leefbare en veilige omgeving. Met hernieuwde interesse in dit plan, wordt er gehoopt dat zowel bewoners als ondernemers in de nabije toekomst de vruchten kunnen plukken van een goed doordacht en duurzaam stadsontwerp.

Gerelateerde artikelen:
3MAAND
Print Friendly, PDF & Email