taxibedrijven

Het toont aan dat de steden moeite hebben om de eigen regels die ze hebben opgelegd te volgen.

Steden zoals Antwerpen en Gent kampen met uitdagingen om hun vervoersvloot adequaat te vergroenen. Hierdoor zijn ze genoodzaakt om de verstrakking van de LEZ-zones in Vlaanderen te vertragen. Dit betekent dat bestuurders van Euro 2 benzinewagens en Euro 5 diesels een extra jaar krijgen voordat de nieuwe regels van kracht worden.

De verscherping van de LEZ-zones moet worden uitgesteld, niet enkel uit sociaal oogpunt, maar ook vanwege hun eigen onvermogen om aan de gestelde normen te voldoen. Een aanzienlijk deel van hun eigen vloot, waaronder wagens van het politiekorps, voertuigen van stadsdiensten zoals de groendienst, en zelfs sommige bussen voor het openbaar vervoer, voldoen niet aan de huidige emissienormen. Deze wijziging alleen van toepassing is op Antwerpen en Gent. De LEZ-plannen voor Brussel en heel Wallonië, dat in januari 2025 een LEZ-zone wordt, blijven ongewijzigd.

(Tekst loopt door onder de foto)

Ook speelt de vertraagde levering van de bestelde elektrische lijnbussen, die vóór 1 januari 2025 geleverd hadden moeten zijn, een belangrijke rol in het verminderen van het draagvlak voor strengere emissienormen.

De vertraging in Antwerpen en Gent wordt gepresenteerd als een sociale geste, om burgers gedurende deze moeilijke economische periode enige financiële ademruimte te geven voordat ze overgaan tot de aanschaf van een auto die voldoet aan een strengere euronorm. 

Hoewel VAB-woordvoerder Mich Vergauwen in het blad Knack de beslissing verwelkomde, vooral voor de financieel minder draagkrachtigen die zo een jaar extra krijgen, uitte de Bond Beter Leefmilieu zijn teleurstelling. Zij benadrukken dat schone lucht eveneens een sociale verantwoordelijkheid is. “Wie keurig anticipeerde op de nakende deadline, heeft te veel en te vroeg geïnvesteerd en kan niet rekenen op enige compensatie. “, aldus de Knack auteur Gert Verhoeven.

Lees ook  Sinterklaas verwarmt harten bij zijn intocht in Antwerpen en Gorinchem
Gerelateerde artikelen:
Chiron
Print Friendly, PDF & Email