Преглед: Лидия Пийтърс набира 2,2 милиарда евро инвестиции...

Преглед: Лидия Пийтърс набира 2,2 милиарда евро инвестиции...

Ключовите проекти включват връзката Север-Юг, като работата по тунела трябва да бъде завършена през 2026 г.