Пътуване с дебитна карта в GVB и EBS

Пътуване с дебитна карта в GVB и EBS

Отсега нататък пътуващите в Амстердам и региона също могат...

Сега също се регистрирайте с дебитна карта в HTM

Сега също се регистрирайте с дебитна карта в HTM

Пътуващите, които пътуват на баланс, могат да използват своята OV чип карта...

Плащайте с дебитна карта на повече места в OV

Плащайте с дебитна карта на повече места в OV

Колко полезно е това, ако от време на време...