Luchtvaart

Breed gedragen advies van Geel kans om Eindhoven Airport een kwaliteitsimpuls te geven

Eindhoven Airport, gemeente Eindhoven, de randgemeenten en provincie Noord-Brabant hebben vandaag hun gezamenlijke reactie op het advies Proefcasus Eindhoven Airport gestuurd aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie.Deze partijen, vertegenwoordigd in de Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019, spreken unaniem hun steun uit voor het advies