Schiphol

Høringsprocedure støjsystem for Schiphol

Minister Van Nieuwenhuizen (infrastruktur og vandforvaltning) starter konsultationsproceduren for det nye støjsystem for Schiphol den 2. marts. Det såkaldte nye standarder og håndhævelsessystem foreskriver, at Schiphol bruger landingsbaner, der i betragtning af omstændighederne (f.eks. Vejr og synlighed) forårsager mindst mulig gener for det omkringliggende område. Det menneskelige miljøinspektorat