Προτεινόμενο

Ελλείψεις πρακτικής άσκησης στο MBO λόγω των συνεχιζόμενων μέτρων κορώνας

Τα τελευταία στοιχεία από το SBB δείχνουν ότι επί του παρόντος 20.493 από τους περισσότερους από 507.000 φοιτητές MBO αναζητούν ένα κατάλληλο πρακτική άσκηση ή μαθητεία. Ειδικά στην υγειονομική περίθαλψη και τη φιλοξενία, τομείς που βρίσκονται υπό πίεση από την κρίση της κορώνας για διάφορους λόγους, οι ελλείψεις έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες

Το Rijkswaterstaat λειτουργεί πιο ασφαλώς με το Go-Barry

Η Rijkswaterstaat, ως εκτελεστικός οργανισμός του Υπουργείου Διαχείρισης Υποδομών και Υδάτων, έχει το καθήκον να διατηρεί τις Κάτω Χώρες ασφαλείς, προσβάσιμες και βιώσιμες. Επιπρόσθετα, η επιθυμία τόσο του Υπουργείου όσο και του Rijkswaterstaat είναι να αναπτυχθεί προς την κατεύθυνση ουδέτερης από το κλίμα και κυκλικής υλοποίησης έργων και να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις ταχείες εξελίξεις.

Διαδικασία διαβούλευσης σύστημα θορύβου για το Schiphol

Ο υπουργός Van Nieuwenhuizen (Υποδομή και Διαχείριση Υδάτων) θα ξεκινήσει τη διαδικασία διαβούλευσης για το νέο σύστημα θορύβου για το Schiphol στις 2 Μαρτίου. Το επονομαζόμενο Νέο Πρότυπο και Σύστημα Εφαρμογής ορίζει ότι η Schiphol χρησιμοποιεί τους διαδρόμους που, λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις (για παράδειγμα καιρός και ορατότητα), προκαλούν τη λιγότερη διαταραχή στη γύρω περιοχή. Η Επιθεώρηση Ανθρώπινου Περιβάλλοντος

Το Rli παρέχει ένα όραμα για την πολιτική προσβασιμότητας

Στην πολιτική προσβασιμότητας, η εστίαση είναι πολύ μονόπλευρη στην εξάλειψη των συμφόρησης της κυκλοφορίας και στην επένδυση σε έργα για νέα υποδομή. Άλλες λύσεις, όπως η διάδοση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι ψηφιακές εναλλακτικές λύσεις ή η πολιτική έξυπνης αστικοποίησης, θα πρέπει να σταθμίζουν περισσότερο τις επιλογές για τη βελτίωση της προσβασιμότητας. Υπουργικό συμβούλιο

Το Neste συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Το 2020, τα ανανεώσιμα προϊόντα της Neste βοήθησαν τους πελάτες σε διάφορες γεωγραφικές αγορές να μειώσουν τις συνολικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 10,0 εκατομμύρια τόνους. * Το ποσό αυτό ισούται με το ετήσιο αποτύπωμα άνθρακα 1,5 εκατομμυρίου μέσων πολιτών της ΕΕ (πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα) ή 3,7 εκτός δρόμου