Rover ber kollektivtrafikkselskapene refundere kostnadene for reisende som i dag må tilby alternativ transport fordi snøfallet betyr at det ikke er noen pålitelig rutetabell. Det tunge snøfallet har forstyrret kollektivtransporten over hele landet: tog og busser kjører eller kjører ikke uregelmessig. 

Kollektivtransportmedarbeidere jobber hardt, men i mellomtiden har forskjellige transportører måttet gi dem beskjed om at de ikke lenger vil kjøre i dag. På grunn av låsingen og den røde koden som KNMI kunngjorde, forventer Rover at antallet ofre vil være begrenset. Rover ønsker godtgjørelse for reisende som uansett må reise.

"Det er viktig at for eksempel reisende som jobber i helsetjenester kan komme på jobb i dag, de kan ikke vente med å se om offentlig transport fortsatt vil bli startet”, Sier Rover-direktør Freek Bos. Han ber sørger for at reisende med et kollektivtransportabonnement som må reise en dag i dag, kan dekke drosjekostnadene fra det aktuelle kollektivselskapet.

Rover er ikke overrasket over at offentlig transport ikke kan takle de ekstreme vinterforholdene. “Det er ikke første gang og vil heller ikke være siste gang at offentlig transport har blitt hardt rammet av ekstremvær”, Sier Freek Bos,“hvis vi vil forhindre dette de neste årene, vil investeringer være nødvendige”. Klimaendringer vil gjøre ekstremvær mer vanlig. Ikke bare snø, men også høye temperaturer og kraftig nedbør. Rover har derfor i flere år argumentert for et program for å gjøre offentlig transport 'klimasikker'.

NS
snøfall treffer rutetabellen
Utskriftsvennlig, PDF og e-post