TLN er positiv til EUs ambisjon om å bli mer bærekraftig raskere og å forplikte medlemslandene til å bygge infrastruktur for lading og drivstoff for godstransport uten utslipp. Innføringen av et ETS-system fører imidlertid potensielt til en urimelig økning i byrden for gründere. Nylig kunngjorde EU-kommisjonen Fit for 55-pakken. En serie forslag om å redusere CO2-utslipp i Europa med 2030% innen 55.

Lade infrastruktur
TLN er spesielt positiv til de bindende målene for medlemslandene om å realisere infrastruktur for lading og drivstoff for mer bærekraftig drivstoff og elektrisitet. At grunnleggende infrastruktur langs viktige godskorridorer er avgjørende for å stimulere gründere til å gjøre overgangen til nullutslippstransport, understreket TLN sammen med ECTA tidligere.. Revisjonen av energiavgiften, basert på 'forurenser betaler'-prinsippet, er også positiv, ifølge TLN.

Akkumulering
TLN er kritisk til innføringen av et ETS-system for veitransport. Transportører betaler allerede avgift via Eurovignett og bompengeavgift (og i fremtiden også lastebilavgift) basert på kjøretøyets transporterte vekt og utslippsklasse. Selv om TLN støtter "forurenser betaler" -prinsippet, er det viktig at transportører ikke betaler to ganger for de samme CO2-utslippene når de innfører et ETS-system. Det ville være en urimelig økning i byrden.

 

Urettferdig konkurranse
I tillegg ser det ut til at innen godstransport er det bare veitransportfirmaer som faller inn under det ETS-systemet, noe som gir andre modaliteter et konkurransefortrinn. Enkelte tiltak, som skattereduksjon for bærekraftige drivstoff, er også for uforpliktende og gir EF-landene mye rom for å videreutvikle lovgivning og forskrifter selv. Dette kan øke urettferdig konkurranse mellom medlemsstatene. TLN understreker hva som må forebygges.

Bærekraft
TLN støtter EU-kommisjonens skjerpede ambisjon om å gjøre veitransport mer bærekraftig og å realisere avtalene i klimaavtalen. Denne pakken er derfor et viktig skritt i riktig retning. Det er fortsatt viktig at overgangen til utslippsfri transport er rimelig og realistisk for gründere. Det er derfor fortsatt mye arbeid å gjøre i Brussel nå som Rådet og Europaparlamentet vil vurdere kommisjonens forslag. TLN oppfordrer derfor EU til å fortsette å oppmuntre gründere til å gå over til utslippsfri transport og ikke straffe dem. Dette er mulig med riktig blanding av tiltak og insentiver Transport og logistikk Nederland

Les også: 35% flere campingvogner registrert i første halvdel av 2021

Utskriftsvennlig, PDF og e-post