Barn fra Best som bruker skoletransport (ca. 180 studenter) kan også velge å reise til skolen under tilsyn fra nå av med offentlig transport. Kommunen bruker 'reisevenner' til dette. Dette er veiledere som hjelper barna å øve på å reise med buss eller tog til barna kan gjøre det selv. Lignende 'reisevenner' har allerede blitt distribuert andre steder i Nederland.

Det uavhengige fagbladet Passenger Transport Magazine skriver at disse reisevennene blir utplassert gjennom velferdsorganisasjoner. "Det er også mulig å få en frivillig fra studentens nettverk til å fungere som veileder," sa kommunen, som betaler for kostnadene ved abonnementene på kollektivtransport for begge til Eindhovens Dagblad. ”Uavhengige reiser bidrar til utviklingen av unge mennesker og øker uavhengigheten. Det kan også være et opptak til uavhengig reise til videreutdanning. ”

Skiftet fra studenttransport til uavhengige reiser er ikke obligatorisk, understreker ansvarlig rådmann Ria van der Hamsvoord. “Det er og er fortsatt et fritt valg. Noen foreldre og barn har allerede meldt seg. Vi vil få erfaring med dette i nær fremtid. ” Barn som ikke kan reise uavhengig av skolen på grunn av funksjonshemning eller som går på spesialundervisning, er kvalifisert. I tillegg til studenter som må reise veldig langt til en skole som passer deres religion eller filosofi.

Les også: Scheveningen ser frem til deg gjennom kunstverk

Kommunen Best bruker 'reisevenner' som frivillige veiledere
Utskriftsvennlig, PDF og e-post