Retten har avgjort i en sak anlagt av FNV for å håndheve overholdelse av tariffavtalen av Betuwe Express fra Herveld. De må betale sine sjåfører som kjører på fergetjenester for alle servicetimer. Dusinvis av sjåfører som jobber for Betuwe Express, kan regne med 4 års etterbetaling. I kjennelsen bestemte retten også at startdatoen er 20. november 2016. Dagen da kollektiv arbeidsavtale for lukkede busser ble inngått. Beløpet som skal mottas per ansatt kan beløpe seg til tusenvis av euro. Perioden omfattet av dommen vil fortsette til mars 2020. Etter det avsluttet samarbeidet mellom P&O Ferries og Betuwe Express.

'Dette indikerer slutten på tiden for gratis arbeid for bussjåfører.'

Lutz Kressin, direktør FNV Transport

Ubetalt ventetid på parkeringsplasser

Arbeidsgiver har ikke anvendt tariffavtalen ordentlig. I busstransport ønsker ikke arbeidsgivere å betale for såkalte uproduktive timer, for eksempel sjåfører som må vente på en parkeringsplass. Kressin: 'Anta at du er borte fra hjemmet i 12 timer, minus halvannen times pause. Da har du 10,5 timer igjen. Du vil da få betalt for 10,5/5 av disse 6 timene. Sjåfører må faktisk jobbe 48 timer for å få betalt i 40 timer. Dette er det såkalte 5/6 arrangementet. En unnlatelse. Vi vil rette opp denne ordningen i de kommende tariffforhandlingene i september. Men i dette spesifikke tilfellet var det et spørsmål om gruppetransport, og da må all arbeidstid betales i henhold til tariffavtalen. ' 

Tvistekomité

Fordi tariffavtalen er tydelig når det gjelder å kjøre gruppetransport, gjelder den såkalte 6/6-forskriften. Fergetransport for P&O Ferries, som var gjenstand for søksmålet, er gruppetransport, ifølge FNV og retten har bekreftet det synet. Kressin: 'Vi påpekte dette først for arbeidsgiveren. Da vi ikke mottok noen klager, dro vi til tvistekomiteen i 2018, som allerede avgjorde vår fordel 3. juli 2019 og ga et bindende råd. Likevel tok arbeidsgiveren igjen ikke noe ansvar, og vi måtte derfor anlegge søksmål for å håndheve overholdelsen av tariffavtalen. ' 

Gratis arbeid fra ny tariffavtale

Dommen av 13. august er til fordel for FNV på alle punkter. Uttalelsen lyder også veldig
ønsket endring. Kressin: 'Vi vil at alt det gratis arbeidet med bussjåfører skal opphøre. De har rett til å få betalt for alle timene de bruker for sjefen. 5/6-regelen må ganske enkelt fjernes helt. Vi vil umiddelbart legge det kravet på tariffavtalebordet i september. ' 

Manglende overholdelse av kollektive arbeidsavtaler

Manglende overholdelse av tariffavtalen er en vanlig forekomst i sektoren. Kressin: 'Også her valgte arbeidsgiveren bevisst dette. Vi ser det oftere, og det må virkelig ta slutt. ' Ifølge retten må Schiphol-transport, fergetransport og skytteltransport ses på som gruppetransport som den såkalte 6/6-forskriften gjelder. 

Les også: Busselskapet ønsker mer statlig støtte

'Vi vil at alt det gratis arbeidet med bussjåfører skal opphøre'
Utskriftsvennlig, PDF og e-post