Amsterdam kommune har ennå ikke tilstrekkelig vurdert konsekvensene for offentlig transport av å senke maksfarten, sier Rover Amsterdam i et brev til kommunen. Rover frykter ekstra kostnader og lengre reisetid.

Amsterdam kommune ønsker å redusere maksimal hastighet i byen fra 50 km/t til 30 km/t. Selv om Rover hilser dette tiltaket velkommen, bør konsekvensene for offentlig transport vurderes på nytt. Tross alt er offentlig transport den sikreste transportmåten. Rover Amsterdam ønsker derfor at offentlig transport skal bli raskere enn tregere, for å gjøre reisetiden mer attraktiv. Biler vil snart kunne ta en avstikker på ringveien A10 eller på veier hvor maksfarten fremdeles er 50 km/t. Derfor må det tas mer hensyn til kollektivtransportens konkurranseposisjon.

Rover Amsterdam argumenterer derfor for et unntak for offentlig transport fra redusert maksimal hastighet i noen tilfeller, spesielt for travle gjennomgående linjer. Dette krever tilpasning. Det må også prioriteres mer flyt av kollektivtransport. Med prioritet ved lyskryss og flere gratis trikk- og bussfelt ville ikke kollektivtransport blitt så bremset av reduksjonen i totalfartsgrensen. Det ville ikke være bra hvis stopper ble fjernet for å holde farten høy, siden gangavstandene for passasjeren da ville være større.

Rover Amsterdam advarer om at driftskostnadene vil stige kraftig for kollektivselskapene fordi reisene vil ta lengre tid, noe som betyr at flere trikker og busser må brukes og kjøpes. Alternativet er at frekvenser må senkes eller linjer avlyses - noe som igjen koster reisende og derfor fører til mindre inntekter for transportørene. Skulle reisetiden virkelig øke, vil Rover be Amsterdam kommune om å betale de ekstra kostnadene. Hvis det ikke lenger tas hensyn til reisende i offentlig transport, forutser Rover store problemer for reisende og kollektivtransportselskaper i og rundt byen.

Les også: Rover forstår viktigheten av en god kollektiv arbeidsavtale

GVB Amsterdam
Utskriftsvennlig, PDF og e-post