God sykkelbelysning er avgjørende for trafikksikkerhet og komfort på veien. En fersk offentlig undersøkelse utført på oppdrag fra Infrastruktur- og vannforvaltningsdepartementet, RAI-foreningen og diverse andre interesseorganisasjoner viser at 82 prosent av de spurte alltid bruker lys i mørket. For å bevisstgjøre syklistene om viktigheten av god sykkelbelysning, lanserer RAI-foreningen den fornyede «Se videre!»-kampanjen via den uavhengige RAI Quality Mark Bicycle Lighting (RKF).

Sykkelbelysning bidrar til trafikksikkerheten på to måter. For det første gir det bedre sikt for syklisten i trafikken og for det andre, med god belysning kan syklisten se bedre selv. Publikumsundersøkelsen viser at cirka 82 prosent av alle spurte bruker sykkellys i mørket. Flertallet, 80 prosent av de spurte, bruker fast belysning og om lag 15 prosent oppgir at de bruker separate lys. Etter hvert som man blir eldre, øker bruken ytterligere. Ifølge RAI-foreningen har dette sammenheng med veksten i antall el-sykler, som ofte er utstyrt med bærekraftig sykkelbelysning av høy kvalitet.

Kvalitetssykkellys viktig
Det er påfallende at nesten en fjerdedel av de spurte oppgir at sykkelbelysningen ikke varer lenger enn ett år. Nesten halvparten av de spurte (45 prosent) ønsker derfor også at kvaliteten og levetiden på belysningen skal forbedres. Dette skal sikre at enda flere går ut i gatene med velfungerende sykkellys. Nesten 60 prosent av de spurte er villige til å bruke 15 euro eller mer på sykkellys. Synlighet, brukervennlighet og lang levetid er de viktigste kvalitetskravene.

Merverdi RKF sykkelbelysning
I følge RAI-foreningen kan god sykkelbelysning med RKF-kvalitetsmerket kjøpes for 15 euro. Sykkelbelysning med dette kvalitetsmerket garanterer ikke bare god sikt og sikt, men har ofte også lengre levetid enn mye billigere belysning. For eksempel bruker billig belysning på batterier ofte mer energi og er mindre solid bygget. For å øke bruken av sykkellys ytterligere, tar 51 prosent av de spurte til orde for at produsenter forsyner nye sykler med lys som slår seg på automatisk i skumringen. Ifølge RAI Association kan forbrukere i økende grad velge dette alternativet ved kjøp av ny sykkel.  

Se videre! kampanje
'Se videre!', med dette slagordet lanserer RKF også i år en kampanje etter initiativ fra RAI-foreningen for å bevisstgjøre syklistene om viktigheten av sykkelbelysning av høy kvalitet. Godkjente sykkellykter kan kjennes igjen på et RKF-klistremerke. Dette uavhengige merket ble etablert for 12 år siden. Kampanjen er først og fremst rettet mot foreldre til barn mellom 8 og 18 år. Foreldre spiller en viktig rolle i å øke trafikksikkerhetsbevisstheten blant barn. Også ved bruk av sykkellys.

Tilgjengelighet RKF sykkellys
For å gjøre RKF-godkjent sykkelbelysning allment tilgjengelig, inngikk RAI-foreningen i år et samarbeid med Bol.com. Omtrent 70 RKF-godkjente sykkellykter er nå tilgjengelig på markedet. Ved å bruke kjøpsguiden på kampanjenettstedet du finner ut gjennom en rekke spørsmål hvilken belysning som passer deg best og du kan også kjøpe belysningen direkte, ifølge Royal RAI Association.

Les også: Mange fullfører Sykkelbyen 2022-undersøkelsen

God sykkelbelysning er avgjørende for trafikksikkerhet og komfort på veien.
Utskriftsvennlig, PDF og e-post