Koronakrisen har gått hardt ut over helsetransportsektoren. En av konsekvensene av dette var at ansatte (noen ganger av nødvendighet) forlot sektoren, fordi mange reiser ble kansellert over lengre tid. Nå som etterspørselen etter helsetransport igjen har økt, sliter sektoren med hundrevis av ledige stillinger som er vanskelige å fylle. Dette gjelder ikke bare sjåfører, men også støttepersonell som ekspeditører, veiledere og mekanikere. Mangelen øker i en slik grad at bedriftene indikerer at de ikke lenger kan kjøre turer i tide. Noen selskaper indikerer at turer står i fare for å bli kansellert helt. Dette inkluderer reiser til sykehus, helseinstitusjoner og utdanningsinstitusjoner.

På toppen av koronakrisen ble transportvolumene i blant annet Wmo transport og i Regiotaxien kraftig redusert. Innen dagtransport og sittende pasienttransport var volumene mange titalls prosent lavere enn før krisen. Helsetransportselskaper ble rammet økonomisk som et resultat, til tross for de generiske støttetiltakene og at ulike klienter bistod økonomisk der det var mulig ved å kompensere deler av de kansellerte reisene. Noen av de ansatte forlot sektoren på grunn av lavere transportvolumer. På den ene siden fordi støttetiltakene ikke alltid var tilstrekkelige til å holde alle ansatte (inkludert mange fleksible ansatte) i tjeneste. På den annen side fordi ansatte selv sluttet å jobbe eller kunne finne arbeid andre steder.

Nå som transporten har kommet seg noe etter et fall, står sektoren overfor stor mangel på personell. Antallet sykemeldinger øker også på grunn av økningen i koronasmitte. Et problem som er vanskelig å løse for transportørene, som kan føre til at ikke alle kan fraktes i fremtiden. Også nå må kundene noen ganger vente lenger enn avtalt på taxien som tar dem for eksempel til barnehagen eller til sykehuset.

Les også  DigiD altfor dyrt for bruk ombord datamaskin taxi alternativ

«Nasjonalt sett ser vi hundrevis av ledige stillinger som er vanskelige å fylle. Det betyr at det allerede etterlyses ekstra personell i bedriftene, men det er ikke alltid tilstrekkelig for den store transporttoppen om morgenen og ettermiddagen. Vi ser at gründere gjør justeringer i samråd med oppdragsgivere for å unngå at skyss kanselleres. Dette krever stor innsats og kreativitet fra bedriftene for å kunne betjene kundene på best mulig måte. Vi merker at gründere virkelig er på topp. Heldigvis forstår de fleste klienter situasjonen. Dette er en god forretning. Men passasjerene i våre drosjer opplever selvfølgelig det virkelige problemet. De kan ikke lenger alltid transporteres i tide, eller de blir ikke lenger kjørt av sin faste sjåfør. Det er et stort problem for en sårbar målgruppe.

KNV ser etter løsninger på problemet sammen med gründerne på ulike måter. Personalmangelen løses dessverre ikke over natten, da den også forekommer i andre sektorer som helsevesen og storhusholdning. Næringen ber derfor i hovedsak om forståelse for situasjonen. Bertho Eckhardt om dette: «Det er ikke dårlig vilje at selskapene ikke alltid kan møte transportetterspørselen når kundene ønsker det. Helsepersonell er en del av helsevesenskjeden og overvåker hele tiden kundens interesser. Vi har imidlertid nå havnet i en situasjon hvor vi noen ganger ikke lenger klarer å møte kundens ønsker. Det plager gründerne virkelig.'

Les også  Schiphol søker fortsatt etter personale

Les også: Ingen anstendig transport for utsatte elever

Helsevesenet sliter med bemanningsmangel.
Utskriftsvennlig, PDF og e-post