I koronaåret 2020 reiste nederlenderne mye mindre med bil, offentlig transport, fly og sykkel. Det er den ikke overraskende konklusjonen i Mobilitetsundersøkelsen 2021, som er bestilt av Infrastruktur- og vannforvaltningsdepartementet. Bare til fots tilbakela nederlenderne flere kilometer i fjor enn i 2019.

Rådene om å jobbe hjemmefra, som gjaldt store deler av året, er en viktig årsak til den kraftige nedgangen.

Bilpassasjerer kjørte 33 prosent færre kilometer enn ett år tidligere. Det var roligere, spesielt i rushtiden, noe som reduserte forsinkelsene på veien med 67 prosent. Personbiler slapp ut 13 prosent mindre CO2 enn året før pandemien startet.

Nederlenderne reiste 55 prosent færre kilometer med tog, mens nedgangen var i underkant av halvparten med buss, trikk og t-bane. Det ble også mindre reise på sykkel: nederlenderne tilbakela en femtedel færre kilometer per tohjuling.

Bare til fots kjørte folk flere kilometer i fjor: 6 milliarder, en økning på 20 prosent sammenlignet med 2019.

Fordi folk reiste mindre, var det også færre dødsfall: 610, sammenlignet med 661 et år tidligere. Det var færre drepte i alle kategorier, bortsett fra blant syklister. Der steg den fra 203 i 2019 til 229 i fjor. «Økningen i antall dødsfall på sykkel skyldtes helt og holdent personer over 50 år», skriver forskerne. I 2020 syklet også denne gruppen nederlendere mer elektrisk (10 prosent flere kilometer) og mindre på vanlig sykkel (20 prosent færre kilometer).

Ifølge Safe Traffic Netherlands (VVN) ble det ikke nødvendigvis kjørt ned 33 prosent færre bilkilometer i fjor på grunn av korona. – Håpet var selvfølgelig at vi skulle se dette reflektert i en nedgang. Dessverre var antall dødsulykker i løpet av flere uker i 2020 høyere enn i samme periode i 2019, mens trafikkintensiteten på grunn av korona derfor var mye lavere, sa en talsperson for VVN torsdag.

Målt i absolutte tall over hele året gikk antallet personer som døde som følge av en trafikkulykke ned. I fjor ble 610 mennesker drept i trafikken, 7,7 prosent færre enn i 2019, meldte VVN i april. I 2020 var de fleste dødsfallene syklister (229), 26 flere enn året før. Det er det høyeste antallet sykkelskadde på 25 år. En tredjedel av sykkeldødsfallene (74) var e-syklister, relativt ofte personer over 60 år.

Les også: Færre reisende i offentlig transport på grunn av råd om å jobbe hjemmefra

På grunn av rådet om å jobbe hjemmefra har det vært mye mindre reiser i 2020.
Utskriftsvennlig, PDF og e-post