Et viktig skritt for å sikre kvaliteten på pasienttransporten.

12. mai undertegnet NFK Konvensjonen om kvalitetsretningslinjer for pasienttransport, sammen med pasient- og klientorganisasjoner, transportører og helseforsikringsselskaper. Med dette har vi tatt et viktig skritt for å sikre kvaliteten på pasienttransporten. NFK, Dutch Kidney Patients Association (NVN), Elke(in) og Dutch Patients Federation (PFN) signerte pakten på vegne av de felles pasient- og klientorganisasjonene, Royal Dutch Transport (KNV) på vegne av transportører og Zorgverzekeraars Nederland ( ZN) på vegne av forsikringsselskapene.

I de nye kvalitetsretningslinjene forhold som transporten skal overholde. Dette gjelder blant annet behandling, tilgjengelighet for timebestilling, kjøring i tide og veiledning. Håndteringen av klage er også regulert i retningslinjen. I tillegg er det fastsatt at drosjesjåføren har ansvaret frem til døra til sykehuset. Trenger du hjelp innenfor sykehuset for å komme til avdelingen, er det sykehusets ansvar. Ved å signere denne avtalen har alle parter blitt enige om å følge opp dette i fellesskap. Rammen er et grunnlag for god kvalitet på transporten mot et tilstrekkelig gebyr.

Dårlig kvalitet på sittende pasienttransport

Helse-, velferds- og idrettsministeren hadde i 2019 fått flere signaler fra blant annet KNV, FNV Taxi, Nyrefondet og PFN om de lave prisene som helseforsikringsselskapene ville bruke ved kjøp av sittende pasienttransport. Av den grunn kunne kvaliteten ikke lenger garanteres. Den nederlandske helsemyndigheten (NZa) ble bedt om å foreta en utforskning med parter om mulige problemer ved anskaffelse av pasienttransport.

Les også  Plugg fra taxiklagelinje for forbrukere

På vegne av NZa startet NFK Doner din erfaring 'Hvordan opplever (tidligere) kreftpasienter taxitransport til sykehuset?'† NFK har spurt personer som har (hadd) kreft hvordan de opplever kvaliteten på drosjetransport til sykehuset. De ble også spurt om tilgjengeligheten til taxiselskapet og om taxien kom i tide. Advokat Pauline Evers har introdusert resultatene av Doneer Je Experience i diskusjoner med helseforsikringsselskaper og andre relevante parter, for å samarbeide med dem om å forbedre kvaliteten på drosjetransport. Etter en grundig høringsprosess har dette nå resultert i det nye kvalitetsrammeverket.

Kreftpasienter får alltid refundert innenfor grunnforsikringen for transport i forbindelse med behandling med strålebehandling, cellegift eller immunterapi og tilhørende kontroller. Dette er nedfelt i helseloven† Mer informasjon om transport til sykehus finner du på cancer.nl.

Foto: Dutch Federation of Cancer Patient Organisations (NFK)

Relaterte artikler:
Utskriftsvennlig, PDF og e-post