Hovedkravet her er en levelønn på minst €14 per time for hver sjåfør.

Forhandlingene om ny tariffavtale for helsetransport og taxi startet nylig. Et møte mellom FNV med kolleger fra Fagforbundet CNV og representantene for arbeidsgiverne (KNV) for å gjøre alle forslag kjent for hverandre. Da FNV overleverte forslagene til arbeidsgiverne, skjedde det noe spesielt: De fikk et blankt brev tilbake, uten konkrete forslag.

Hadde ikke arbeidsgiverne noe i det hele tatt deres forslag stå? Ja, de ønsket spesielt å gjøre det klart at de er i tungt vær på grunn av korona, høy inflasjon og stadig økende drivstoffpriser. FNV antydet at deres ansatte også må betale husleie og energiregning og ønsker også å fortsette å spise. En liste på 18 punkter ble satt sammen via samtaler og møter med (leder)medlemmer og via tariffundersøkelsen, som ble gjennomført massevis. 

Hovedkravet her er en levelønn på minst €14 per time for hver sjåfør. Det er klart for fagforeningene at arbeidet tid også er den utbetalte tiden. Så ingen flere korrigeringsminutter eller ubetalte pauser. I tillegg ønsker de også full betaling ved sykdom og ingen mer karensdag. Mer enn 2023 ansatte svarte på undersøkelsen for tariffavtalen 1050. 

«Arbeidsgivernes forslag er en våt fjert i møte med de som gjør jobben for dem med lønn som langt fra holder tritt med inflasjonen,» konkluderer konsernsjef Paul, som satt ved forhandlingsbordet på vegne av medlemmene i FNV. “Svært skuffende!” Annuska sier også: "De tar ikke de ansatte på alvor i det hele tatt."

(Teksten fortsetter under bildet)
drosjesjåfører på Scheveningen-stedet

tungt vær

Les også  Selv Wiersma forstår, nå KNV arbeidsgivere fortsatt

Den nyere utviklingen i verden har også hatt en betydelig innvirkning på sektoren. Medlemmene i KNV ser en kraftig økning i inflasjonen og en økning i kostnader på grunn av blant annet drivstoffet og bærekraften til kjøretøyparken. Men også den store personalmangelen og transportvolumet, spesielt innen etterspørselsavhengig omsorg og drosjetransport, som ennå ikke er på nivå med koronakrisen. Transportbudsjetter som er under press og usikkerheten rundt «hva skal korona gjøre til høsten» gjør det ikke lett for næringen. Sektoren er fortsatt i store vanskeligheter og levebrødet til bedrifter er fortsatt under press.

Relaterte artikler:
Utskriftsvennlig, PDF og e-post