Fornyet og ekstremt rask og på en veldig enkel måte komponer dine egne ruter.

Budsjettkutt iverksatt av mange kommuner har effekt på studenttransporten. I sommermånedene vil bedriftene jobbe for å sette sammen de nye rutene så optimalt som mulig for kommende skoleår. Faktorer som mangel på personell ved transportselskapene og den stadige kontrollen med gjennomføringen av samferdsel fra politiske opposisjonspartier i mange kommuner, gjør det ikke lettere for drosjeselskapene å gjennomføre alt til perfeksjon.

automatisere

Det største problemet ved planlegging av ruter er ofte gatekunnskapen som vikarer, kontorarbeidere eller praktikanter mangler. I tillegg er tiden da vi sorterer alle reiser i en Excel-fil etter postnummer for lengst forbi. Transportbehovene til kundene krever mye bedre planlegging. Mange drosjeselskaper i sektoren bruker programvare som automatisk behandler alle klynger til ruter som automatisk inngår i gruppetransportpakken. Den underliggende rutegeneratoren omorganiserer automatisk alle reisende i de mest optimale reisebevegelsene, men manuell intervensjon og omorganisering av inn- og utgangsposisjoner kan fortsatt gjøres manuelt.

visuell planlegging

Planlegging av visuell gruppetransport er en utfordring. Det første systemet gjør er å kartlegge alle transportstrømmer per dagsdel, lokasjoner eller arbeidsområde. Når det har blitt kartlagt, er gruppering av turer i ruter mer et spill enn vitenskap. Hver klynge overvåkes automatisk for antall, rullestolbruk og typiske transportegenskaper som å sitte foran i bussen. Standardiseringen og overvåking eller av- og påkobling av rutene skjer i bakgrunnen.

(Teksten fortsetter under bildet)
Planlegging av visuell gruppetransport er en utfordring.

Transport er ikke alltid så tett tilrettelagt. Sykdom blant reisende, feriedager fra lokasjoner eller til og med dager når reisende sykler til skolen kan automatisk innlemmes i gjeldende planlegging. For hver rute kan du angi om det er planlagt avbrudd på ruten. Dersom dette er tilfelle, vil avbruddene bli tatt i betraktning ved omlegging av ruten og ruten vil ikke videreføres i planleggingen for avbruddsperioden.

ansvar

Kommuner i Nederland er ansvarlige for å sørge for studenttransport for barn med nedsatt funksjonsevne. Kommunen kan sørge for tilrettelagt skyss eller gi refusjon for skyss med foreldre eller med kollektivtransport. Reglene for dette er forskjellige fra kommune til kommune og er fastsatt i skoleskyssforskriften.

Ikke all transport havner i ruter. Dersom foreldre er kvalifisert for skysstilbud i form av tilpasset skyss og de transporterer eleven selv med tillatelse fra eller etter ønske fra høgskolen, gis det et godtgjørelse per kilometer. Det er realistisk at kilometergodtgjørelsen henger sammen med den alminnelig sedvanlige skattefrie kilometergodtgjørelsen beregnet over korteste avstand mellom bolig og skole. 

Relaterte artikler:
Utskriftsvennlig, PDF og e-post