Etter avskaffelsen av koronatiltakene jobber nederlenderne foreløpig mer enn dobbelt så mye hjemmefra som før pandemien, i gjennomsnitt 6,5 timer i uken. På lang sikt forventer de å gå på kontoret litt oftere, men fortsatt jobbe hjemmefra dobbelt så mye som før pandemien, i gjennomsnitt 6 timer i uken. I tillegg er holdningen som nederlenderne har til ulike transportformer nesten den samme som før pandemien. Dette fremgår av forskning fra Kunnskapsinstituttet for mobilitetspolitikk (KiM) blant en representativ gruppe nederlendere som ble spurt flere ganger.

Jobber hjemmefra

Litt over 4 av 10 arbeidere jobber noen ganger hjemmefra hver uke. Dette er mindre enn da rådene om arbeid hjemmefra fortsatt var i kraft, men mer enn før pandemien. På den tiden jobbet 3 av 10 arbeidere noen ganger hjemmefra. Antall timer ansatte i snitt jobber hjemmefra er mer enn doblet, fra gjennomsnittlig 3 til 6,5 timer. Halvparten av arbeiderne oppgir at de ikke kan jobbe hjemmefra, fordi arbeidet ikke er egnet for det. 

På lang sikt forventer arbeiderne fortsatt en liten nedgang i antall timer de jobber hjemmefra. Til syvende og sist tror de at de jobber hjemmefra i gjennomsnitt dobbelt så mye som før pandemien, i gjennomsnitt 6 timer i uken. Dette er omtrent lik forventningene arbeiderne hadde i april 2021, da flere koronatiltak fortsatt var i kraft. Økningen i å jobbe hjemmefra er ikke lik for alle. For eksempel forventer høyt utdannede, personer med kontor- eller lederstilling og personer som reiser til jobb med kollektivtransport en større økning enn andre. 

Som før pandemien, reiser arbeidere oftest på jobb på tirsdager og torsdager. Disse dagene ser ut til å være de mest populære dagene å gå på kontoret, ifølge KiM-undersøkelsen. For litt mindre enn 1 av 5 hjemmearbeidere (18 %) oppfordrer arbeidsgiver ansatte til å ikke alle komme til arbeidsstedet på samme dager.

Bedømme transportformer

Under pandemien endret den nederlandske holdningen til transportmåter. De var mer positive til bilen, men mindre positive til kollektivtrafikken. Holdningen til sykling og gange forble så å si den samme. Selv om det har vært en oppadgående trend siden januar 2021, er holdningen som nederlenderne har til offentlig transport ennå ikke den samme som den var før pandemien. De er like positive til bilen som de var før pandemien.

Mobilitet, utdanning og virkningen av pandemien

I forskningen bruker det KiM også ta hensyn til effektene av pandemien på mobilitet og utdanning. Det handler også om de sosiale konsekvensene av pandemien. Forskningen viser blant annet at nederlenderne i økende grad reiser på el-sykkel og at spesielt studenter i HBO/WO fortsatt relativt ofte følger hjemmeundervisning. Det ser også ut til at rundt 10 % av menneskene i dag føler seg begrenset av koronatiltakene og rådene fra myndighetene. 

Relaterte artikler:
Utskriftsvennlig, PDF og e-post