Minst førti prosent av kjøretøykilometerne skal kjøres med kjøretøy som er utslippsfrie.

's-Hertogenbosch kommune har lagt ut en oppdragsmelding med sikte på å kontrahere entreprenør(er) for å utføre den daglige transport av studenterunge og ansatte til skole, jobb og dagbehandling. Det dreier seg om avtaler i to tomter, men kommunen ønsker en annen entreprenør for hver tomt. Påmelding for begge deler av samme entreprenør er ikke tillatt. Den Bosch har valgt å gå gjennom en europeisk offentlig anbudsprosedyre uten forhåndsutvalg.

vekting

Tildelingskriteriene inkluderer en vekting på 50 % for kvaliteten på iimplementeringsplan, 10 % for bærekraft og 40 % for prisen. Etter utløpet av den innledende perioden på 6 år, kan avtalen for begge deler forlenges i to perioder på ett år. Transport omfatter tilpasset transport, som beskrevet i skoletransportforskriften, av elever innenfor Den Bosch kommune og til og fra skoler og praksissteder i Vught og Sint-Michielsgestel. 

Transporten omfatter også ansatte til og fra en skjermet arbeidsplass ved Weener XL i 's-Hertogenbosch kommune og til og fra skjermede arbeidsplasser i Vught og Sint-Michielsgestel og transport av ungdom innenfor ungdomslovens rammer i kommunen. av Den Bosch og fra og til omsorgssteder i Vught og Sint-Michielsgestel.

(Teksten fortsetter under bildet.)
studenttransport fra Driel - Oss

Minst førti prosent av kjøretøykilometerene (lastet og ulastet) skal kjøres med kjøretøy som er utslippsfrie. Dette er elektriske kjøretøy eller hydrogenkjøretøyer. Unntak fra dette er kjøretøy der rullestolbundne elever eller mobilscootere transporteres. Påmeldinger under minimum 40,00 % og over maksimum på 100,00 % og maksimum 70,00 % er ugyldige og vil bli ekskludert.

bygging av venterom

Kommunen inngår avtale med vinnende tilbyder for hver tomt. Det inngås også avtale med tilbyder som ble nummer to. Karakteristisk for denne andre avtalen er at den ikke inneholder en utførelsesordre. Tilbyder vil kun bli vurdert for kontrakten dersom den vinnende tilbyder, uansett årsak, ikke er i stand til å oppfylle forpliktelsene i sin avtale. Dette kan også være et resultat av konkurs. 

Denne metoden er kjent som "venteromskonstruksjonen". Dersom avtalen med vinnende tilbyder heves eller oppløses, inngås avtale om utførelse av oppdraget med nestrangerte tilbyder. Denne anbudsprosedyren gjennomføres i sin helhet via TenderNed. Dette betyr det sende og motta dokumenter og all kommunikasjon skjer via TenderNed. Fristen for tomtene er satt til 11. oktober 2022.

Relaterte artikler:
Kalenderpakke
Utskriftsvennlig, PDF og e-post