Den bilen er full av teknologi og kan oppdage sterkt forurensende lastebiler mens du kjører.

Den flamske regjeringen bruker snifferbilen for å oppdage utslippssvindel i lastebiler. I kampen mot det såkalte utslippsjukset i lastebiler, altså de som slipper ut alt for mye forurensende stoffer. Denne bilen er full av teknologi og kan oppdage sterkt forurensende lastebiler under kjøring, hvoretter de legges til side.

Svindel med utslipp av kjøretøy er et stort problem. Tidligere forskning fra VMM viser at mer enn 40 % av de skadelige nitrogenoksidene som slippes ut i Flandern av nyere Euro VI-lastebiler kommer fra en liten gruppe svindlere. Den flamske regjeringen, nærmere bestemt det flamske miljøbyrået (VMM) og de flamske skattemyndighetene, jobber hardt for å begrense utslippssvindel. De ønsker å overvåke luftkvaliteten i Flandern med denne snifferbilen.

Dersom kontrollørene oppdager problemer under kontrollene, kan de ansvarlige bli bøtelagt. Disse beløpene utgjør € 2.500 og lastebilene har uansett ikke lov til å kjøre videre før de er reparert. Trafikk er hovedkilden til nitrogenoksidutslipp i Flandern og gir et stort bidrag til mengden svevestøv i luften. Det tynger helsen vår. Ikke alle kjøretøy bidrar like mye til dette problemet. Fra forskning og innovative målinger langs veien i Flandern (kalt 'fjernmåling'), lærer vi at noen kjøretøy forurenser mye mer enn forventet.

Relaterte artikler:
noen kjøretøy forurenser mye mer enn forventet.
Kalenderpakke
Utskriftsvennlig, PDF og e-post