Regjeringen er glad for at det internasjonale anskaffelsesinstrumentet nå trer i kraft.

Selskaper fra Nederland og andre EU-land som ønsker å gjennomføre offentlige kontrakter utenfor EU må ha bedre tilgang til disse anbudene. Det er målet med det internasjonale anskaffelsesinstrumentet som trer i kraft i dag. Instrumentet har som mål å sikre at EU-entreprenører har samme sjanse til å vinne en kontrakt som ikke-EU-selskaper, og dermed skape like konkurransevilkår.

Dersom EU-kommisjonen mistenker at land utenfor EU (tredjeland) legger restriksjoner på EU-selskaper i anskaffelser, kan kommisjonen undersøke dette. Kommisjonen vil deretter innlede diskusjoner med det aktuelle landet for å fjerne hindringene.

«Vi vil gjerne fortsette å gjøre forretninger med land og selskaper utenfor EU. Det har alltid gitt oss økonomiske fordeler og arbeidsplasser. Vi tror på like konkurransevilkår. Dette betyr at nederlandske selskaper bør ha like stor sjanse til å vinne utenlandske statskontrakter som utenlandske selskaper får delta med oss. Dette anbudsinstrumentet er en sterk stokk for dette.»

Minister Adriaansens for økonomi og klima

Dersom dette ikke fører til en løsning, kan EU iverksette tiltak for å overtale tredjelandet til å gjøre det. Kommisjonen vil da gjøre det vanskeligere for bedrifter fra det landet å vinne et offentlig anbud i EU. Det internasjonale anskaffelsesinstrumentet (IPI) sikrer at oppdragsgivere (som provinser, vannstyrer og staten) pålegger et fiktivt poengsumtillegg på anbud fra tredjelandet. Dersom et selskap fra det landet deltar i et offentlig anbud i EU, økes prisen som selskapet tilbyr tjenesten eller produktet for. Dette gjør tilbudet fra dette selskapet mer lite attraktivt enn anbudene fra EU-selskaper som ønsker å gjennomføre samme kontrakt.

Les også  Mør elbil hos det nederlandske politiet

Dersom tilbudet tildeles for kvalitet, kan poengtillegget ikke overstige 50 prosent. Hvis prisen kun deles ut, dobles det fiktive tillegget. I visse tilfeller kan EU også beslutte å utelukke tredjelandsselskaper fra anbud. Oppdragsgiver må iverksette tiltak dersom tilbud overstiger visse kontraktsverdier. For arbeider og konsesjoner gjelder forpliktelsen fra € 15 millioner. I anbud på varer og tjenester fra € 5 millioner.

"Med disse nye reglene tar vi et viktig skritt sammen med EU mot like konkurransevilkår for våre selskaper. Det europeiske markedet for offentlige anskaffelser er et av de mest tilgjengelige i verden, men i utlandet møter bedriftene våre ofte barrierer. Med IPI skal vi takle dette problemet ved å bruke EUs markedsmakt til å sikre at våre selskaper har samme muligheter som utenlandske selskaper her. I den kommende perioden vil innføringen av instrumentet stå sentralt. Jeg vil derfor oppfordre selskaper til å fortsette å rapportere signaler om restriksjoner i land utenfor EU.

Minister Schreinemacher for utenrikshandel og utviklingssamarbeid

I den kommende perioden vil en teknisk endring av anskaffelsesloven gjøre det obligatorisk for oppdragsgivere å anvende virkemidlet. Regjeringen jobber også med informasjonsmateriell slik at oppdragsgivere og gründere vet nøyaktig hva som forventes av dem.

Relaterte artikler:
Les også  Heijmans vinner anbudet på Eindhoven lufthavn
App Stores
Utskriftsvennlig, PDF og e-post