Ifølge ledende e-handels- og produksjonsbedrifter i Europa har veitransport høyeste prioritet for å redusere CO2-utslipp. En ny rapport fra Ipsos og Volvo Trucks viser at bedrifter er villige til å betale mer for transportleverandører med lavere CO2-utslipp. På vegne av Volvo Trucks undersøkte analysefirmaet Ipsos 100 store e-handels- og produksjonsbedrifter i åtte europeiske land om deres etterspørsel etter fossilfri transport i fremtidige anbud.

De aller fleste av disse selskapene har satt seg mål for å redusere klimafotavtrykket. 78 % av de spurte sier de er villige til å betale mer for en transportleverandør med lite eller ingen CO2-utslipp og 85 % er villige til å bytte transportleverandør dersom den ikke oppfyller kravene deres. Undersøkelsen viser også en klar sammenheng mellom deres fremtidige forretningsmuligheter og ikke-fossile drivstofffrie transportalternativer. 60 % av bedriftene tror de vil miste kunder i løpet av de neste tre årene hvis de ikke kan møte forbrukernes etterspørsel etter lav- eller nullkarbonleveranser.

"Det er veldig positivt å se dette store fremstøtet for fossilfri lastebiltransport. Det betyr at vi vil se et stort skifte i bransjen de neste årene. Vi tror at elektrifisering vil være hoveddriveren for nullutslippstransport på vei og vi er stolte over at vi allerede tilbyr helelektriske lastebilalternativer for de fleste jobber. Elektrisk kjøring betyr flere forretningsmuligheter".

Roger Alm, president for Volvo Trucks.

Volvo Trucks har satt et globalt mål om at innen 2030 skal 50 % av alle nye lastebiler som selges være batteri- eller brenselcelleelektriske. Overgangen til elektrisk ledes av Europa og Nord-Amerika, hvor målene er enda høyere. I Europa, for eksempel, er målet for øyeblikket rundt 70 % for alle nye lastebiler som selges innen 2030.

Undersøkelsesfakta

Undersøkelsen ble gjennomført i juni 2022 og inkluderte intervjuer med 100 fagpersoner på seniornivå, typisk ansvarlige for innkjøp, logistikk, forsyningskjedestyring og/eller bærekraft. Landene som ble inkludert i undersøkelsen var: Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia, Spania, Nederland, Sverige og Norge. Volvo Trucks.

Bilde over: Volvo Trucks bildebank.

Utskriftsvennlig, PDF og e-post