DVDP-bredde=

Amsterdam på vei til en utslippsfri taxiby i 2025!

Innen 2025 vil alle drosjer innenfor Amsterdams ringvei kjøre på elektrisitet, hydrogen eller solenergi. Denne ambisjonen er nedfelt i nye avtaler mellom kommunen og drosjenæringen. Tiltaket bidrar til bedre luftkvalitet og mindre trafikkstøy i Amsterdam. Nesten hele drosjenæringen er enig i dette. 

Forrige uke signerte Amsterdam kommune og representantene for taxinæringen en ny pakt for utslippsfri drosjetransport i 2025 innenfor ringveien A10. Å gjøre drosjetransport mer bærekraftig bidrar til bedre luftkvalitet i Amsterdam, reduksjon av CO2-utslipp og reduksjon av trafikkstøy. 

"Ren luft er av stor betydning for helsen til alle Amsterdammere og våre besøkende. Vi er klar over at denne endringen krever mye av drosjesjåfører, bransjeforeninger, drosjeselskaper og plattformer. Så jeg er glad for at taxinæringen har sagt at den ønsker å bidra til våre ambisjoner.

En ren taxi er en taxi som kjører 100 prosent utslippsfritt, og derfor ikke har utslipp ved eksos. Dette er hydrogendrevne drosjer eller elektriske drosjer. De siste årene har en stor andel av drosjene allerede gått over til el-kjøring. Amsterdam var i 2016 den første kommunen i Nederland som annonserte at den sammen med den lokale drosjenæringen etterstreber en utslippsfri sone for drosjer innen 2025. Med den nye Amsterdam-konvensjonen slutter enda flere partier seg, som f.eks. Uber og bransjeforeningen KNV (Royal Dutch Transport). , som representerer de selvstendig næringsdrivende drosjesjåførene.

kritikk

Sektoren har også kritisert avtalene som er gjort med drosjeorganisasjoner og plattformer. "De eier ikke biler og trenger ikke gjøre denne typen store investeringer. Det er ingen respons til sjåfører som indikerer at denne ideen ikke er gjennomførbar etter 2 år med nedstengninger og inflasjon." Den mest bemerkelsesverdige kritikken mot sosiale medier rettes mot KNV-næringsforeningen. "Visste aldri at KNV representerer interessene til uavhengige drosjesjåfører, i så fall har de levert ekstremt dårlige resultater de siste årene.» 

tilskudd

Les også  Nye ladestasjoner og høyere ladepriser i Amsterdam

Som gründer kan du søke om tilskudd til kjøp av ny eller brukt utslippsfri taxi. Tilskuddet som er tilgjengelig for andre nyttekjøretøy er innvilget i sin helhet og du kan derfor foreløpig ikke søke om tilskudd til dette. Du kan kun få tilskudd dersom du ennå ikke har kjøpt drosjen. Kommunen gir en tilskudd til kjøpet av nullutslipps-taxikjøretøyer for å gjøre byttet enklere.

Relaterte artikler:
Drosjer i Amsterdam
Kalenderpakke
Utskriftsvennlig, PDF og e-post