Nå som kullkraftverk får drive mer, kommer regjeringen med andre tiltak for å kompensere for de ekstra utslippene av CO2. Men de planene er ikke der ennå, sa minister Rob Jetten (klima og energi) under en spesiell pressekonferanse om sikkerhet for gassforsyning.

Ministerens rådgivere setter i gang. Det vurderes obligatorisk overgang fra gass til elektrisk i ulike sektorer og plikten for virksomheter til kun å kjøpe og lease elbiler. Transportsektoren står allerede overfor oppgaven med å gå over til nullutslipp byfordeling i et stort antall byer fra 2025, med en overgangsperiode som utsettes i ytterligere 5 år.

Politikere bør nå våge å se bredere og omfavne og oppmuntre til betydelige CO2-besparelser som kan oppnås på kort sikt. For øyeblikket ser det ut til at politikken kun fokuserer på nullutslipp. Denne løsningsretningen har flere ulemper. Bortsett fra forsyningsproblemene til elektrisitet – tenk på nettkapasitet og ladeinfrastruktur, generelt anerkjent som de største flaskehalsene i omstillingen – vil ikke elektrisitet bidra til CO2-reduksjon på kort sikt dersom strømmen ikke gjøres grønn. Denne effekten vil garantert forverres på kort sikt dersom oppgiring av kullkraftverk brukes til å produsere elektrisitet til bedrifter i de sektorene som vil være forpliktet og allerede må gå over til elektrisk. Dette medfører ikke en reduksjon som kan brukes som kompensasjon. Det er bare å skifte. De ambisiøse klimamålene kommer ikke raskere til syne.

Les også  Reduksjon av CO2-transportsektoren i fare

Også innen veitransport rettes mest oppmerksomhet mot nullutslippslastebiler med alternativ fremdrift for å nå CO2-målene. På grunn av de usikre forutsetningene er det ikke sikkert at mer enn 2029 eller flere nullutslippsbiler vil være på veien innen utgangen av 11.000. For å komme videre mens elektrisiteten blir grønnere og ladeinfrastrukturen fortsatt er i anleggsfasen, kan direkte bidrag til/akselerere bærekraft allerede nå oppnås med seriøs satsing på bedre utnyttelse, mer økonomisk kjøring på diesel og lavutslippsdrivstoff.

Denne kniven kutter begge veier, både i utslipp og i kostnader. Fordi drivstoffbesparelser er mulig med den eksisterende flåten, er innvirkningen av hver prosent på de totale utslippene stor. Denne drivstoffbesparelsen bringer derfor klimamål raskere i fokus. Og er en god vei til til slutt netto null.

Utskriftsvennlig, PDF og e-post