DVDP-bredde=

FNV har en stund bedt regjeringen gripe inn.

Deliveroo-leverandører faller inn under tariffavtalen for profesjonell godstransport som ansatte og skal derfor også ha lønn som ansatte. Amsterdam tingrett avsa den kjennelsen i dag i saken som FNV har ført mot måltidsleverandøren siden 2018.

"Deliveroo fortsetter å hevde at levererne ikke er omfattet av tariffavtalen, til tross for tidligere retts- og rettsavgjørelser. Dagens kjennelse gjelder måten tariffavtalen anvendes på og vil bidra til en rask økonomisk gjennomføring når vi neste år også skal være bevist rett i Høyesterett."

Dommen gjelder en gruppe på tolv leverere som var ansatt i Deliveroo før 2018. De krever lønnstilleggsutbetaling med hjemmel i Tariffavtalen for yrkesgoder. Ved utgangen av 2021 avgjorde lagmannsretten at de faller inn under denne tariffavtalen. «Det er veldig hyggelig for denne gruppen at det etter så mange år er klarhet. Noen tilleggslønn går tilbake til 2016, sier Dijkman.

kampen

FNV har kjempet mot selskaper som Deliveroo, Uber og Temper i årevis. Ifølge Dijkman sier Deliveroo at deres ansatte er selvstendig næringsdrivende, men i praksis viser det seg ikke å stemme. De ansatte er faktisk ledet og har svært lite å si om priser og betingelser. Som et resultat av dette må de betale og ordne sine egne forsikringer, fridager og pensjoner. Men samfunnet går også glipp av penger fordi bedrifter nå ikke betaler premie for arbeidstaker- og folketrygdordninger som WIA og WW.

Les også  Arbeidsgivere for kollektivtransport tilbyr 11 % lønnsøkning

Gripe inn

FNV har en stund bedt regjeringen gripe inn. DBA-loven, som falsk selvstendig næringsdrivende har ikke blitt håndhevet av regjeringen på flere år. Vi oppfordrer Haag til å handle raskt, for bygging av selskaper som Deliveroo, Uber og Temper er ikke bra for de ansatte og ikke bra for samfunnet som helhet, sier Dijkman.

Relaterte artikler:
Deliveroo leveringstjeneste
Utskriftsvennlig, PDF og e-post