I anbudsforespørselen vil Forsvarsdepartementet holde seg til 4 enheter.

Forsvaret har nådd en viktig milepæl i ubåterstatningsprosjektet. Tilbudsforespørselen er klar. Denne søknaden vil bli sendt til de tre kandidatverftene i midten av november 2022. Verftene forventes deretter å sende sine bud rundt sommeren 2023. Forsvarsdepartementet trenger noen måneder på å analysere disse budene og deretter ta en beslutning om tildelingen. Det skriver forsvarsminister Van der Maat i et brev til Representantenes hus.

– Det er et viktig prosjekt og mye penger. Derfor tok vi oss ikke tid til å bestemme oss for hva slags ubåter vi vil ha og hvor mye vi vil betale for tilbudsforespørselen. I tillegg ønsker vi at båten skal kunne bevæpnes, at båtene skal leveres i tide og at nederlandsk industri involveres i bygging og vedlikehold. Denne milepælen varsler neste fase.»

Forsvarsminister Van der Maat

Som antydet i Forsvarsnotatet 2022, ønsker Forsvarsorganisasjonen å satse på å styrke Forsvarets slagkraft. Utskifting av ubåtene, en nisjekapasitet innen NATO og EU, er en viktig del av dette. Trusselen mot den østlige flanken av NATO-traktatområdet understreker viktigheten av at NATO-partnere fortsetter å investere i sine evner. For marinen satser Forsvaret også på kjøp av langdistansemissiler som kan skytes opp fra fregatter og ubåter. Representantenes hus vil bli ytterligere informert om dette behovet i 2023.

Les også  Petition må holde Princes hage Andel tilgjengelig

budsjett

Budsjettet for prosjektet er økt. Disse ekstra pengene er delvis reservert i Forsvarsbudsjettet for 2023. Forsvarsdepartementet har også frigjort penger ved å identifisere en rekke prosjekter fra langtidsplanleggingen som midtlivsoppdateringen kan gjennomføres for senere. Forsvaret anser dette som akseptabelt foreløpig, fordi effekten på operativ beredskap vil være begrenset. Regjeringen mener prosjektet er verdt denne investeringen.

«Ubåten er et av våre viktigste strategiske våpensystemer: de er praktisk talt usporbare og kraftige i alle konfliktstadier. Vi kan derfor bruke dem til mange ulike oppgaver. Beskytte skip, avvise motstandere, samle etterretning og utplassere spesialstyrkene våre. Nederland og NATO må kunne stole på denne unike evnen.»

Forsvaret ønsker at verftene skal involvere den nederlandske industrien i bygging og vedlikehold av båtene. På denne måten hjelpes det nederlandske næringslivet, også på det internasjonale markedet, og det skapes sysselsetting og kunnskapen beholdes. Derfor må vinnerverftet inngå en avtale med Økonomi- og klimadepartementet: en såkalt industriell samarbeidsavtale.

Sjøforsvarets avdeling for materiellvedlikehold vil også ha en koordinerende rolle i vedlikeholdet av de nye ubåtene. På denne måten beholdes personalet og vi kan investere i ny bemanning og infrastruktur. Den Helder må bli en "ubåtvedlikeholdsdal".

Den Helder - forsvarsubåter
Relaterte artikler:
Les også  Heijmans vinner anbudet på Eindhoven lufthavn
App Stores
Utskriftsvennlig, PDF og e-post