DVDP-bredde=

På slutten av dagen ønsker alle å kunne forsørge familien sin.

Lønn, fortsatt utbetaling ved sykdom og betalt tid. Oppsummert er dette hovedkravene til fagforeningene som forkjemper en ny tariffavtale i helsetransport- og drosjesektoren. Samtaler preges av vanskelige forhandlinger mellom fagforeningene og arbeidsgiverne, der FNV til og med oppfordrer medlemmene til å demonstrere og ikke en gang utelukker streik om nødvendig.

På den andre siden av forhandlingsbordet står arbeidsgiverne som er representert gjennom bransjeforeningen Royal Dutch Transport (KNV). Under oppstarten av Kontraktstransportkongressen aksjonerte FNV-forbundet foran Taxi Expo '22 i Houten. Det perfekte stedet å trekke oppmerksomheten til arbeidsgivere. De kommende dagene er avgjørende for arbeidsgivere da NEA-fristen i slutten av oktober allerede er i sikte.

bud avvist

Arbeidsgiverne tilbyr en lønnsøkning på 8 %, men de ønsker å beholde karensdagene og lønnsrabatten ved sykdom. Arbeidsgivere vil også ha tilbake de gamle betalte tidsreglene, der sjåfører ikke får betalt når det ikke er skyss for dem. FNV indikerte i en e-post til medlemmene i dag at de ikke fant dette tilbudet akseptabelt og oppfordret medlemmene til å signere oppropet for å samle inn minst 2500 underskrifter. Som en siste advarsel til arbeidsgiverne legger de fram tariffbegjæringen 21. oktober.

handlinger som kommer

Dersom fagforeningen ikke får svar fra arbeidsgiverne, står handlinger på dagsorden fordi medlemmene er stridbare. Derfor arrangerer FNV møter ulike steder i landet fra 10. oktober. Det forberedes på å eskalere dersom arbeidsgiverne ikke blir enige.

Les også  Trafikksikkerhet praktisk økt for medlemmer av Royal Dutch Transport

sjåførmangel

Det er tydelig at situasjonen er alvorlig og ble enda tydeligere ved starten av det nye skoleåret. En nasjonal mangel på sjåfører var ofte grunnlaget. Ifølge fagforeningsdirektør FNV Taxi Meindert Gorter vil det uten tariffavtale være en vill vest-historie og en slegge for hele sektoren. Sjåfører som forlater sektoren skyldes for ofte lave lønninger og mangel på ansatte gir folk i lavtlønnede jobber makt til å kreve bedre arbeidsforhold. Det er nettopp det disse tariffforhandlingene handler om.

"Det de trenger enda mer er en belønning for all den fleksible tiden de jobber. Du kan tenke på kvelds- og natttillegg eller godtgjørelser for brutte vakter. De ønsker til og med å få betalt for den helligdagen de ikke får betalt under kollektivet. avtale.."

(Teksten fortsetter under bildet)
Meindert Gorter - forbundsdirektør FNV Taxi

Så det er et stort sett med krav. Det er kjent at kravene er klare og siden NEA-indeksen skal utarbeides i slutten av oktober, er det av stor betydning at begge parter blir enige om en ny tariffavtale. Det medlemmene krever er 14 EUR per time og for det trenger de faktisk en lønnsøkning på 15 %. Sistnevnte er kanskje ikke et alternativ for de ansatte, gitt den nåværende utviklingen med hensyn til investeringer, oppbygging av oppbrukte reserver fra tidligere og høye kostpriser. I tariffavtalene til Helsetransport & Taxi finner du avtaler om lønn, tillegg, arbeidstid, overtid, ferie og pensjon for drosjesjåfører (gatetaxi) og avtaletransport.

Les også  Massestøtte til aksjoner innen kollektivtransport

NEA indeks

Beregninger utføres av NEA som gir data om kostnadsutviklingen i inneværende år og forventninger for det kommende året. Dette innebærer å se på lønnskostnader, drivstoffkostnader, overbelastning og forringelse av tilgjengelighet. Denne indeksen bestemmer også prisøkningene i flertallet av anbudene drosjeselskaper og kontrollsentraler gjennomfører. De endelige resultatene av beregningene utført av NEA offentliggjøres årlig i oktober og publiseres i en oversikt.

panteia

På oppdrag fra Social Fund Mobility har Panteia laget en oversikt over den siste gjennomsnittlige kostnadsutviklingen for drosjetransport. Kostnadsutviklingen per drosjeselskap kan derfor slå ulikt ut. De to viktigste utviklingene som er tatt i betraktning er økning i tarifflønn og økning i drivstoffkostnader. Social Fund Mobility er oppdragsgiver for NEA-indeksen, det årlige kostnadsutviklingsverktøyet for drosjetransport, som er utarbeidet av Panteia.

kontrakter

NEA-indeksen inngår i økende grad i transportkontrakter. Dette skaper klarhet for begge parter. For transportører utelukker det en uoversiktlig og noen ganger uutholdelig kostnadsutviklingsrisiko. Fordelen med dette for kundene er at transportørene tilbyr best mulig pris. Denne prisen inkluderer ikke påslag for kostnadsutviklingsrisiko.

Relaterte artikler:
Kalenderpakke
Utskriftsvennlig, PDF og e-post