DVDP-bredde=

Denne mobilitetsvekslingen krever samarbeid mellom ulike aktører innen kollektivtrafikken i én region.

Byrået for maritime tjenester og kyst (MDK) har vært utnevnt av den flamske regjeringen siden 2020 som ansvarlig for offentlig transport over vann. "Vår første utfordring var å bringe det fragmenterte landskapet sammen," sier Thomas Gerets. «For eksempel var flere fergetjenester allerede aktive i Oostende, Antwerpen og på Ghent-Terneuzen-kanalen under vår flåteavdeling. Men det var også mange mindre ferger fra De Vlaamse Waterweg og Antwerp Port Authority's Waterbus. Vi samler nå alle disse initiativene under MDK, slik at vi kan utarbeide en enhetlig policy. Vi håper å fullføre denne integreringsprosessen i 2023.»

I følge vår kilde Magazine Personenvervoer ønsker Flandern å bruke mobilitetsbryteren til å fokusere på mer effektiv, bærekraftig og fleksibel offentlig transport. «Ideen med grunnleggende mobilitet har alltid vært at et kollektivholdeplass alltid skal være tilgjengelig innenfor en viss maksimal avstand fra hjemmet ditt. Med mobilitetsbryteren fokuserer Flandern på mer effektiv, bærekraftig og fleksibel kollektivtransport. Dette gjør vi ved å matche tilbud og etterspørsel av kollektivtransport bedre. På steder med høyere transportetterspørsel vil frekvensen av kollektivtransport økes. Flextransport vil bli innført på mindre trafikkerte steder. Ved å matche etterspørselen og tilbudet av kollektivtransport bedre, vil for eksempel færre tomme busser og trikker kjøre rundt og travle linjer vil bli bedre betjent.»

– Denne mobilitetsvekslingen krever samarbeid mellom ulike aktører innen kollektivtrafikken i én region, den såkalte transportregionen. MDK er en integrert del av dette med sin kollektivtransport over vann. Ved å sitte sammen med alle aktørene og lokale myndigheter kan vi kartlegge etterspørselen bedre og komme frem til bedre løsninger gjennom kombimobilitet. Derfor jobber vi hardt med bedre og raskere forbindelser mellom de ulike transportsystemene.»

«Ved å samkjøre alt så tett som mulig, bidrar vi også til modalskiftet, som er et av de viktigste målene til den flamske regjeringen. Passasjertransport på vann kan spille en avgjørende rolle i dette. Ved å planlegge fergetjenester smart, ønsker vi å oppmuntre folk til å la bilen stå hjemme så mye som mulig. Vi mottar også forespørsler fra kommuner eller bedrifter langs vannet om å åpne nye holdeplasser for vannbuss. Det er tross alt en rask og trafikkfri forbindelse for et område hvor adkomsten ofte kun er via veien og hvor man derfor må gjøre en svært lang omvei et lite stykke i luftlinje. Et slikt spørsmål må først få en positiv vurdering fra lokal transportregion. Tross alt må det gi verdi til det lokale mobilitetssystemet.»

Flere fergetjenester opererer i Oostende, Antwerpen og på Ghent-Terneuzen-kanalen.
Relaterte artikler:
Kalenderpakke
Utskriftsvennlig, PDF og e-post