DVDP-bredde=

Realiteten er imidlertid fortsatt at det i dagens arbeidsmarked er vanskelig å rekruttere nok sjåfører.

Grunnskole- og videregående utdanningsminister Dennis Wiersma viser til at en kommune der elevtransport går galt kan komme med nødløsninger selv. «Gode nødløsninger er for eksempel å sette inn frivillige, inkludert foreldre og pensjonister, slik som skjer i Zwolle. Men det er også mulig å ansette eksterne parter, som tilbydere av busser (med veiledning) eller bruke gatetaxier, slik det gjøres i Enschede. Derfor oppfordrer jeg sterkt kommunene til å sette inn nødløsninger der det er nødvendig», sa Wiersma i et brev til Stortinget.

kommuner

Til tross for at ansvaret for gjennomføringen av elevskyss juridisk ligger hos kommunene, mener statsråden at elever som trenger det blir skikkelig skysset til skolen og Wiersma synes det er forferdelig at dette ikke blir gjort nok. Som svar på spørsmål fra medlemmene Van Meenen (D66), Paul (VVD), De Hoop (PvdA), Beertema (PVV), Segers (ChristenUnie), Kwint (SP), Bisschop (SGP) og Westerveld (GroenLinks), sier Wiersma at han både har spurt kommuner om dette bildet og bedt om en oversikt over flaskehalsene, inkludert hvor og hva de i hovedsak befinner seg.

"Jeg er sjokkert over signalene jeg får som kan leses og høres i de ulike mediene. Og jeg ser også, akkurat som LBVSO, at dette ofte fører til problemer med utsatte barn. Jeg forstår at LBVSO krever forbedring."

Ministeren informerte nylig Representantenes hus om en studie han startet med VNG blant foreldre om reisetid og kvaliteten på studenttransport. Oppmerksomhet rettes mot alle viktige aspekter, for eksempel ankomst av sjåfører i tide. I tillegg til inventaret han etterspurte på kort sikt, for spesifikt å takle flaskehalser, skal denne forskningen gi et representativt nasjonalt bilde av antall elever som rammes av ulike flaskehalser i elevtransporten, inkludert å komme til skolen i tide. Wiersma indikerer at hun deler det haster og ønsker å informere Huset så snart som mulig om de første resultatene av denne undersøkelsen, og vil diskutere med VNG hvor de kan fremskynde dette.

Les også  Nye streiker i omsorg og elevtransport ikke utelukket
(Teksten fortsetter under bildet)
Foreldre og elever må kunne stole på elevskyss.

"Jeg har strukturelle konsultasjoner med Royal Dutch Transport (KNV) og andre departementer om aktiviteter for å løse personalmangelen. Transportører jobber allerede med å rekruttere flere sjåfører gjennom rekruttering. Dette krever kreativitet og oppmerksomhet. Jeg griper alle muligheter selv til å fortsette å bringe kreative løsninger i forgrunnen.»

På bakgrunn av den nevnte overvåkingsstudien er Wiersma i samtaler med VNG om hvordan kommunene utfører sine oppgaver.
og hvilke valg de tar i den. Også slik at de kommer med (strukturelle) løsninger innen elevtransport både på kort sikt og på (mellom) lang sikt.

anbud

Statsråden viser til at en av de strukturelle løsningene er at kommunene i fellesskap skal anbude på målgruppetransport i den nye anbudsrunden, slik at sjåførene får en større arbeidskontrakt enn dagens, ofte små kontrakter på seksten timer i uken. Her er det viktig at kommuner gjør avtaler om å gjøre transporten av de ulike målgruppene sekvensiell, slik at for eksempel WMO-transport brukes mest mulig etter skoleskyss. Dette skjer allerede i Rotterdam kl Trevvel.

I tillegg har Infrastruktur- og vanndepartementet til hensikt å utvide eksamensperioden for sjåfører innenfor et arbeids-studieprogram, slik at sjansen for å lykkes øker og dermed også antall sjåfører. Av samtaler som Wiersma har hatt med transportører, ser det ut til at transportørene også gjør ulike tiltak for å takle personalmangelen.

Realiteten er imidlertid fortsatt at det i dagens arbeidsmarked er vanskelig å rekruttere nok sjåfører. Mange sjåfører har en relativt lav inntekt, også på grunn av at det i mange kommuner har vært tilbudt målgruppetransport av ulike bedrifter, noe som ofte fører til små kontrakter. Dette kan også ha en negativ effekt på kvaliteten. Sjåfører med god kvalitet og tilhørighet til studentene bør ansettes i studenttransport. Og de må være tilstrekkelig rustet for dette av transportselskapene. Også med større kontrakter for min del og passende lønn. Studien til Parents & Education viser at dette noen ganger er utilstrekkelig.

Les også  VNG setter inn et ekspertteam for å forbedre studenttransport
Relaterte artikler:
Kalenderpakke
Utskriftsvennlig, PDF og e-post