DVDP-bredde=

Minister Harbers (IenW) svarer på spørsmål om budskapet om at ubemannede skyttelbusser ikke lenger har lov til å kjøre nesten hvor som helst.

Haag-transportøren HTM har i årevis forsøkt å få grønt lys til å kjøre ubemannet skyttel på offentlig vei til og fra Haga sykehus. Likevel er det bekymringer fra HTM om fremtiden for ubemannet transport i Nederland, mens ubemannet transport er på vei oppover i nabolandene.

Grunn nok for Van der Graaf (ChristenUnie) til å spørre ministeren for infrastruktur og vannforvaltning Mark Harbers om dette. Når det gjelder HTMs spørsmål, viser Harbers på sin side til Vegtrafikktjenesten (RDW), som som et uavhengig kontrollorgan har som oppgave å vurdere om et kjøretøy kan slippes inn på offentlig vei eller ikke.

Veiligheid

Han kan derfor ikke uttale seg om stansen av skyttelbussen fra Haag. Når det gjelder skyttelbussen i Haag, har RDW, i tilfellet skyttelbussen i Haag, vurdert, dels på bakgrunn av en SWOV-rapport og også med tanke på det komplekse miljøet med sårbare trafikanter, at sikkerheten av kjøretøyet ikke er tilstrekkelig demonstrert.

(Teksten fortsetter under bildet)
Minister Harbers indikerer at det er opp til RDW å vurdere om et kjøretøy er tillatt på veien.

Likevel har det oppstått et inntrykk av at RDW med noen måneders mellomrom justerer sin politikk med hensyn til den ubemannede skyttelen. Til tross for at statsråden ikke snakker om vurderingsrammeverket, viser han til at policyregelen jevnlig evalueres og justeres der det er nødvendig på bakgrunn av det som er lært i praksis og relevant nasjonal og internasjonal utvikling. Hans departement slutter seg dermed til viktigheten av en klar og entydig vurderingsramme.

vurderingsrammer

Med tanke på den innovative karakteren og ambisjonen om å fortsette å lære og innovere, vil vurderingsrammene for praktiske prøver bli videreutviklet over tid i tråd med internasjonal utvikling og erfaringene som allerede er oppnådd i Nederland. Det endelige målet er å komme frem til formelle regler for godkjenning av innovative kjøretøy gjennom praktiske tester.

Uansett, når han blir bedt statsråden om å angi hva som kreves for å bli tatt opp, indikerer Harbers at det er opp til RDW, som et uavhengig kontrollorgan, å vurdere om et kjøretøy er tillatt på offentlig vei. Når det gjelder skyttelbussen fra Haag, har RDW, delvis på grunnlag av en SWOV-rapport og også med tanke på det komplekse miljøet med sårbare trafikanter, slått fast at kjøretøyets sikkerhet ikke er tilstrekkelig demonstrert.

jern

I 2021 utførte konsulentfirmaet Goudappel, på oppdrag fra departementet for infrastruktur og vannforvaltning, forskning på selvkjørende skyttelbusser i EU. Resultatene av denne undersøkelsen er offentlige. Denne studien viser hvilke piloter og tester med skyttelbusser som ble utført innenfor EU på tidspunktet for studien. Denne studien undersøker også kravene som ble stilt til ubemannet offentlig transport gjennom ulike land innenfor EU på tidspunktet for studien. Rapporten konkluderer med at hvert EU-land har sine egne vurderingskriterier og organer som omhandler opptak av pilot eller forsøk.

Relaterte artikler:
App Stores
Utskriftsvennlig, PDF og e-post