DVDP-bredde=

Altena vurderer mulig utplassering av frivillige.

I Altena kommune er det alvorlige problemer med elevtransport. Ekstra pågang fra kommunen, personalmangel og høyt fravær skaper store problemer for transportøren Juijn. Høgskolen forventer at problemene vil vedvare de neste månedene og vil derfor påpeke overfor foreldre muligheten for kilometergodtgjørelse for tilpasset (taxi)transport og vurderer mulig bruk av frivillige.

I et brev til bystyret ga kollegiet til ordfører Egbert Lichtenberg og hans rådmenn at Juijn sliter med stor bemanningsmangel, høyt fravær og ekstra pågang fra Altena kommune. Foreldre bes om forståelse og det gis en forklaring på transportproblemene. 

"Vi forstår at dette er veldig irriterende for foreldre som uventet blir konfrontert med dette, men også for barna deres."

Høgskolen er for tiden i samtaler med transportøren. Problemene hos transportøren, Juijn i Zaltbommel, er ikke den eneste årsaken til transportproblemene, ifølge kommisjonen i et brev til rådet. Det ekstra kravet fra kommunen om transport av elever som ikke kan reise selvstendig på grunn av funksjonshemming, atferdsproblemer eller sykdom bidrar til dette.

Jobber du på Juin? Se de ledige stillingene på nett.

Bystyret erkjenner at problemet ved transportselskapet er stort på grunn av personalmangel, høyt sykefravær og ekstra pågang fra kommunen. Dette fører til logistiske problemer. Barn fra denne målgruppen må noen ganger vente lenge før de blir hentet og nye turer er vanskelige å planlegge til ønsket tid. Til tross for handlinger og tiltak fra transportøren og kommunen de siste månedene, vil det fortsatt være behov for ekstra oppmerksomhet de neste månedene for å møte transportetterspørselen sammen.

Les også  D66 og GVA stiller spørsmål om studenttransport i Amstelveen

logistiske problemer

For øyeblikket er det logistikkproblemer ved planlegging av skyss, noe som får konsekvenser for hente- og ventetiden til de elevene som benytter denne transportformen i henhold til ordningen. De inngikk diskusjoner med transportøren om hvordan de kan effektivisere dette problemet bedre. Bystyret gir følgende løsninger for dette. Forklar foreldre og be om forståelse, pek på muligheten for km-godtgjørelse som hensyn til tilpasset (taxi)transport, avtaler om sykemelding av sjåfører og eventuell utplassering av frivillige.

"Den nåværende transportproblemet er en situasjon vi ikke alltid kan kontrollere og som derfor er vanskelig å håndtere. Vi gjør vårt ytterste for å forme dette så godt som mulig sammen med transportøren. Vi innser at dette kan skape ubehagelige situasjoner for involverte foreldre/omsorgspersoner. og deres barn.»

Alle barn har rett til utdanning. Foreldre eller foresatte skal sørge for at deres barn kommer til skolen hver dag. Vanligvis er det ikke et problem; skolen ligger i gang- eller sykkelavstand fra huset eller kan nås uavhengig med offentlig transport. Situasjonen er annerledes for noen barn, for eksempel fordi de har en funksjonshemming eller er avhengig av en spesialskole som ligger langt unna. Dersom disse barna bor i Altena kommune, kan de være berettiget til studiestøtteordningen til Altena kommune. For å være kvalifisert til elevskyss må foreldre eller foresatte selv sende inn søknad.

Les også  Mangel på frivillige ved nabolags bussforeninger
Relaterte artikler:
Kalenderpakke
Utskriftsvennlig, PDF og e-post