Utskriftsvennlig, PDF og e-post
Pitane bilde

ILT har undersøkt ulike måter å registrere data for arbeids- og hviletider for tilsynsformål.

ILT jobber med et alternativ til datamaskintaxi ombord (BCT) og tilhørende BCT-kart. ILT gjør dette for å forbedre tilsynet med overholdelse av arbeids- og hviletider og for å gjøre det mer effektivt. Ikrafttredelsen skal skje i 2024 og alternativer til BCT skal være tilgjengelig for drosjeselskapene. 

Ansvaret for å levere data ligger hos drosjeoperatøren. Det forventes at data vil bli samlet inn og levert under entreprenørens ansvar og dette kan gjøres via en IKT-leverandør. I praksis, for taxiselskapene, er dette nå sjåførens ansvar og sekundært er det gründeren. ILT understreker at gründeren fortsatt er ansvarlig, selv om det er sjåføren som (ikke) utfører handlingene. For øyeblikket er det sjåføren som nå vil bli bøtelagt, men i situasjonen med variant BCT vil gründeren bli bøtelagt eller sanksjonert.

programvare

Fordi drosjeoperatøren er datapliktig, kan drosjeoperatøren bruke andre systemer som ikke nødvendigvis må bygges inn i drosjen. Dette gir nye muligheter og innkjøp av dyr maskinvare i kjøretøyet er kanskje ikke lenger nødvendig fordi koblinger som må opprettes kan være et godt alternativ til dagens BCT så lenge de oppfyller vilkårene som er fastsatt i tilkoblingsvilkårene.

ILT har undersøkt ulike måter å registrere data for arbeids- og hviletider for tilsynsformål. Det er valgt et system der drosjeselskaper kontinuerlig og automatisk oppgir data om arbeids- og hviletider selv. Nå har sjåførene bare en plikt til å samle inn disse dataene ved hjelp av BCT. Med kontinuerlig automatisk levering av dataene er ikke drosjeselskapet forpliktet til å bruke en bestemt enhet (som BCT) eller en bestemt app for dette. Drosjeselskaper kan velg selv for en enhet eller app som markedsføres for dette formålet.

Les også  RDW: ny brikke i nummerskiltutfordring for taxisektoren

privatliv

Det som er nødvendig å registrere, fordi alt som registreres skal være bra og pålitelig. Og hva gjør ILT med data annet enn arbeids- og hviletider? Vedlikeholder de det? Personvernkontrollene og -balansene ivaretas i programmet ved hjelp av en DPIA (Data Protection Impact Assessment). En DPIA blir utarbeidet og deretter godkjent av personvernkoordinatoren til ILT og databeskyttelsesansvarlig (FG) til IenW. Dette sikrer at kun de dataene som er nødvendige for utførelsen av oppgaven behandles.

"Å utarbeide løsninger for slike problemstillinger styrker den innovative kraften og hjernekraften til dette panelet, som har merverdi. På denne måten ønsker vi å komme frem til en løsning som er håndhevbar, gjennomførbar, svindelbestandig og rimelig. Programvareleverandører kan innovere med midlene som skal brukes for identifikasjon.

(Teksten fortsetter under bildet)
Drosjeselskaper kan selv velge en enhet eller app som markedsføres for dette formålet.

"Det er ikke et mål å gjøre hele systemet 100 % svindelsikkert. Det er en uoppnåelig ambisjon. Målet er imidlertid å oppnå høyest mulig svindelmotstand, gitt rammene."

Det nye tilsynssystemet skal sikre at ILT har oppdatert og pålitelig informasjon om overholdelse av arbeids- og hviletider. Informasjonen om leveringsfrekvensen og eventuelle hull i den er også nyttig for ILT. I tillegg kan ILT legge til data fra andre kilder til data som leveres i fremtiden, for eksempel målesystemer i kjøretøy og andre digitale kilder. Ved å analysere disse dataene kan ILT bedre fokusere sitt tilsyn på sjåfører og drosjeselskaper som ikke følger reglene. ILTs tilsyn bidrar dermed til trygg drosjetransport og rettferdig konkurranse i drosjemarkedet.

For utviklingen av det nye systemet samarbeider ILT med blant annet taxiselskaper og bransjeforeninger. På denne måten ønsker ILT å sikre at systemet fungerer godt også for drosjeselskaper: trygt, brukervennlig og med begrensede administrative byrder og kostnader. ILT samarbeider også med Infrastruktur- og vannforvaltningsdepartementet, dataleverandører og andre regulatorer.

Les også  Fare på veien: ILT griper inn i transport av farlige stoffer

I-Interim Empire

Prosjektleder Willemijn Westerbeek liker prosjekter som har et konkret mål. Prosjektene hennes varierer enormt, for nå er det utskifting av datamaskiner om bord i drosjer, men før det var det oppsett av en portal mellom alle banker i Nederland og ti etterforskningsorganisasjoner (Bankdata Reference Portal) og fire utdanningsregistre . 

I-Interim Rijk betjener hele den nasjonale regjeringen og jobber daglig for å realisere regjeringsdekkende I-ambisjoner. 

I-Interimmer Willemijn Westerbeek - foto UBR

"Jeg ser egentlig på et prosjekt som mitt eget prosjekt, jeg føler meg også som en del av organisasjonen der jeg gjør prosjektet. Samtidig glemmer jeg ikke hvorfor jeg er med i organisasjonen. Jeg ser det som min oppgave å peke organisasjoner til deres ansvar. Jeg gjør folk til en del av prosjektet som allerede var deres. Det er deres ansvar, organisasjonen selv vil til slutt bli holdt ansvarlig for det."

ILT vil de neste årene jobbe med alle de tekniske komponentene som kreves for å motta og behandle data fra drosjeselskaper. ILT deler informasjon om dette med IKT-tjenesteleverandører. De kan for eksempel utvikle produkter og tjenester, som apper, som taxiselskaper kan bruke til å registrere og automatisk gi arbeids- og hviletider.

I tillegg til å utvikle tekniske krav, krever den nye arbeidsmetoden også en lovendring. Det nye systemet er planlagt å være tilgjengelig i 2024. Det vil da være en overgangsperiode hvor drosjeselskapene får tid til å gå over til det nye systemet. ILT utvikler en plattform der IKT-tjenesteleverandører kan utveksle informasjon.

Relaterte artikler:
Kalenderpakke