DVDP-bredde=

Rapporten har ligget ute en stund, ansatte har ikke hørt noe.

Rapporten fra det nederlandske arbeidstilsynet (NLA) om utrygghet på busslinjene Qbuzz mellom Emmen og Ter Apel (busslinje 72 og 73) ser ut til å ha havnet i skuffen til den regionale transportøren. Ifølge Edwin Kuiper, direktør i FNV Regiontransport, ble rapporten allerede sendt til ledelsen i Qbuzz i juli og en rekke tiltak må iverksettes før 1. desember. Men de ansatte har ikke hørt noe om det ennå. Enn si at innholdet i rapporten har blitt delt med dem.

Ifølge pressevakt Yvette de Vries (FNV) inneholder rapporten en rekke brudd på lovverket om arbeidsforhold. Qbuzz er også pålagt å iverksette tiltak for å sikre tilstrekkelig sikkerhet og helse for ansatte.

"Tilnærmingen til aggresjon og vold står og faller med erkjennelse av problemet. Dette manglet hos Qbuzz. Som et resultat fortsatte den utrygge arbeidssituasjonen og sjåførene følte seg tvunget til å slutte å jobbe i fjor."

FNV kalte deretter inn NLA. Ifølge Kuiper ønsket de ikke bare erkjennelse av problemet, men også langsiktige løsninger som sikrer tilstrekkelig sikkerhet. Selv etter brevet fra NLA forble Qbuzz taus. Kuipers viser til at de ikke har sett noen tiltak, forbedringer eller beklager fra arbeidsgiver. – Spesielt når det gjelder sikkerhet trenger man en arbeidsgiver som tar ting på alvor, som står bak de ansatte. Sjåførenes tillit til sin arbeidsgiver har blitt alvorlig skadet, sier Kde FNV-direktør.

Les også  Fagforeninger bryter samtalene, streik er uunngåelig

gjenopprette tilliten

For å gjenopprette tilliten krever FNV at Qbuzz sørger for at de avtalte tiltakene for å øke sikkerheten, inkludert kameraovervåking, implementeres. Ifølge Kuiper bør også arbeidsgiver ta opp saker den kan løse selv for å øke sikkerheten. Arbeidsgiver er forpliktet til å sørge for en trygg arbeidsplass. FNV uttaler til FNV at det trengs en kulturendring hos Qbuzz. «Å beklage tidligere feil er et første skritt. Ikke bare for å indikere at du vil tilnærme deg ting annerledes i fremtiden, men også for å gjenopprette tilliten til bussjåførene, sa Kuiper i en uttalelse.

Relaterte artikler:
Tilnærmingen til aggresjon og vold står eller faller med en erkjennelse av problemet.
Bussavis
Utskriftsvennlig, PDF og e-post