DVDP-bredde=

Det er uforståelig at en fagforening aksepterer at arbeidstakere straffes dersom de ikke kan jobbe på grunn av sykdom.

Streiken i student- og omsorgstransport fortsetter, til tross for at Fagforbundet CNV aksepterer arbeidsgivernes endelige tilbud. Det sa FNV på nyheten om avtalen forrige tirsdag. 22.000 20 personer jobber i sektoren, hovedsakelig med en deltidskontrakt på gjennomsnittlig 31 timer per uke. For FNVs vedkommende går gjeldende tariffavtale ut 2022. desember XNUMX.

Ifølge Meindert Gorter, direktør FNV, går det andre forbundet med på noe som ikke er skikkelig forhandlet og de vet ikke hva de skal skrive under på. I tillegg fortsetter FNV-medlemmer å kjempe for full lønnsutbetaling ved sykdom. Gorter synes det er uforståelig at en fagforening aksepterer at arbeidstakere straffes dersom de ikke kan jobbe på grunn av sykdom.

Arbeidsgiverne lar et ultimatum gå ut 11. november med krav fra ansatte om ny tariffavtale for helsetransport og taxi. Stafettangrep begynte i en rekke regioner 18. november som svar. Samme dag ble fagforeningene invitert til å snakke videre, men de samtalene endte skuffende. FNV-medlemmene besluttet da å gå ut i streik.

I en uttalelse sier KNV-leder Bertho Eckhardt: «Vi håper at FNV fortsatt vil delta og avstå fra streikene. Vi ville bli overrasket om disse streikene ble videreført nå som det er en gyldig tariffavtale. FNV-medlemmer har selvfølgelig lov til å streike, det er deres rett. Men for personer som er avhengige av omsorgstransport, for eksempel elever i spesialundervisning og funksjonshemmede, er denne streiken virkelig ille.»

(Teksten fortsetter under bildet)
For FNVs vedkommende går gjeldende tariffavtale ut 31. desember 2022.

NEA-indeksen 13,7 % i 2023

Les også  Halvparten av bussene kansellert på grunn av regional transportstreik

Panteia har beregnet at NEA-indeksen for helsetjenester og drosjetransport vil være 2023 % i 13,7. De to viktigste utviklingen som er tatt i betraktning er økningen på 8 % i tarifflønninger per 1. januar 2023, som bringer kostnadsutviklingen til totalt 6,8 % for 2023, og den enorme økningen i drivstoffkostnadene i 2022, som resulterer i i en korreksjon på 6,9 % vil bli fremført for påfølgende år.

Kostnadsutviklingen er basert på etablerte fakta, som Tariffavtale for helsetransport og taxi, og prognoser fra Plankontoret. Det er ikke tatt hensyn til kostnadsøkninger som følge av økt overbelastning i beregningen av kostnadsutviklingen. Fremtidig kostnadsutvikling som fortsatt er usikker er heller ikke inkludert i estimatene.

Hovedårsaken til den historisk høye NEA-indeksen er økningen i energiprisene. Naturligvis oversetter dette en-til-en til drivstoffkostnadene. I tillegg har nesten alle kostnadstyper steget enormt, fordi energi utgjør en stor del av produksjonskostnadene. Dette har presset inflasjonen til et rekordhøyt nivå, noe som har resultert i at lønningene har økt betydelig for å dekke levekostnadene.

Relaterte artikler:
Taxi papir
Utskriftsvennlig, PDF og e-post