DVDP-bredde=

FNV oppfordrer medlemmene til å gjøre neste streik enda større.

Sist onsdag streiket ifølge FNV-tall over 700 sjåfører for en god tariffavtale med minst en levedyktig minstelønn på €14 i timen og 100 % fortsatt betaling ved sykdom. Ifølge FNV var oppmøtet tre ganger mer enn under forrige streik 18. november, og over 500 sjåfører har sluttet seg til FNV de siste to månedene. At aksjonene forrige onsdag ikke ble støttet av den andre fagforeningen CNV er FNV.

"Derved undergraver de ditt engasjement og gir ammunisjon til arbeidsgiverne for å så splittelse og forvirring. Dette betyr imidlertid ikke at handlingene stopper. Og det er absolutt ingen universelt bindende tariffavtale, selv om arbeidsgiverne hevder (les løgn) ellers. Faktisk er vi ikke enige i dette og vil utvide handlingene."

Ikke alle støtter handlingene, til tross for arbeidsgivernes forståelse, men kravene går for langt. For eksempel fikk kollektivselskaper som har både buss og tog en uke til av FNV-medlemmer til å svare på deres krav om ny multimodal tariffavtale. Det meldte Fagforbundet i et ultimatum til selskapene, som går ut klokken 7 onsdag 12.00. desember.

I den sektoren krever medlemmene blant annet automatisk priskompensasjon, slik at lønn, godtgjørelser og godtgjørelser heretter vil stige i takt med prisene i butikkene. De ønsker også en engangsbetaling på 1 euro 1000. juli. De krever også tiltak for å redusere arbeidsmengden. – Det betyr at vaktlisten må være mer regelmessig og at vikarer får fast ansettelse etter ett år. Det betyr at flere faste kollegaer og færre vikarer må utdannes, sier Edwin Kuiper, direktør i FNV Multimodal.

Les også  Fem dagers streik i regional transport etter utløp av ultimatum
(Teksten fortsetter under bildet)

Royal Dutch Transport finner også holdningen til FNV sosialt uansvarlig. Den nye tariffavtalen er forelagt og godkjent av medlemmene i både KNV Zorgtransport og Taxi og CNV Vakmensen. FNV fortsetter likevel og oppfordrer i dag sine medlemmer til å sørge for at neste streik blir enda større. Neste gang vil de ringe hele landet, så alle sjåfører skal streike.

CNV Vakmensen og KNV Zorgtransport en Taxi kom til enighet om en ny tariffavtale som gjelder for 22.000 XNUMX ansatte. Den nye cao trer i kraft 1. januar 2023 og løper i ett og et halvt år. Lønningene økes med 1 % fra 8. januar neste år og ytterligere 4 % fra 1. januar 2024. I tillegg til lønnsøkningen endres også den mye omtalte fastpauseordningen, som fra nå av kun kan være holdt tilbake som en pause hvis den faktisk er tatt. 

KNV-formann Bertho Eckhardt: «Vi håper at FNV fortsatt vil delta og avstå fra streikene. Vi ville bli overrasket om disse streikene ble videreført nå som det er en gyldig tariffavtale. FNV-medlemmer har selvfølgelig lov til å streike, det er deres rett. Men for personer som er avhengige av omsorgstransport, for eksempel elever i spesial grunnskole og personer med nedsatt funksjonsevne, er denne streiken virkelig ille. De kan ikke bare bytte til en annen transportform og vil for eksempel gå glipp av en skoledag eller en legetime.»

Relaterte artikler:
Les også  Fagforeninger bryter samtalene, streik er uunngåelig
Tidligere aksjon i Taxi- og helsetransportsektoren hvor FNV jobbet sammen med CNV.
Taxi papir
Utskriftsvennlig, PDF og e-post