DVDP-bredde=

Ordningen starter fra januar 2023 og vil løpe frem til sommerferien.

Rotterdam gir foreldre som velger bort Trevvels elevtransportpenger til å ordne transport selv. Foreldre til barn som bor mer enn 13 kilometer fra skolen får en godtgjørelse på 38 øre per kilometer. Ifølge Trevvel skyldtes problemene med studenttransporten som startet før sommeren mangel på sjåfører, men rådmann Ronald Buijt (Leefbaar Rotterdam) mener det ligger mer i det.

Rotterdam kommune ønsker å tilby personer som kan ordne dette og som kan ta barnet sitt på skolen selv, en kompensasjon på 5 EUR per tur. Dette er også mulig dersom flere bor i et nabolag og i fellesskap kan ordne med transport. Da er tilbudet ekstra attraktivt, mener rådmannen. Ifølge Buijt kan foreldre kanskje avtale på jobben at de kommer en time senere og tar barnet med på skolen først.

«Jeg jobber med et forslag til folk der det har skjedd flere ganger at det på et tidspunkt kommer et punkt hvor vi som kommune sier: nå er det gjort, nå skal du bare få rett til det på tiden selv. ordne med."

Slike tiltak bør redusere presset på transport og kan gjøre det attraktivt for flere å ordne selv. Dette gjelder selvsagt ikke alle, for ellers hadde de gjort dette for lenge siden. Rådet ba om andre tiltak og meningen var at personer som ikke kommer varebil selv kan ordne med alternativ transport gjennom et annet drosjeselskap. Buijts foreslåtte ordning inkluderer ikke denne ordningen.

Rådmannen håper at dette ikke vil gjelde veldig mange og indikerer at de vil ta dette opp med sin kunde (Trevvel) hvordan de skal ordne opp. "Selvfølgelig, som Rotterdam kommer vi ikke til å betale for det," avslutter Buijt. Etter juleferien håper rådmannen å kunne fortelle mer om reiseregningsordningen, han sluttet i den regionale allmennkringkasteren  Rhinens elvemunning vet.

Relaterte artikler:
Trevvel Rotterdam - studenttransport
Kalenderpakke
Utskriftsvennlig, PDF og e-post