DVDP-bredde=

For eksempel vil hver provins våren 2023 levere en provinsiell MIEK med prosjekter av regional skala.

Skapet går foran i fem nye energiprosjekter av nasjonal betydning. De nye prosjektene fokuserer i hovedsak på ilandføring av elektrisitet fra havvindparker og videreutvikling av infrastrukturen for hydrogen. Dette bringer det totale antallet prosjekter innenfor Multi-year Infrastructure Energy and Climate Program (MIEK) til 14 prosjekter.

MIEK inkluderer prosjekter som er viktige for fremtidens energiinfrastruktur. De fem nye prosjektene i MIEK gjelder landingene av Wind op Zee-prosjekter (med hvilke elektrisitet fra havvindparker mates inn i elektrisitetsnettet på land), terminaler i Nordsjøkanalområdet og Rotterdam-Moerdijk for import og transitt av hydrogen , H-vision-prosjektet for produksjon av hydrogen fra restgasser og Aramis-prosjektet for nødvendig infrastruktur for transport av CO2 til lagringssteder under Nordsjøen. De 14 prosjektene i MIEK er derfor også viktige for å nå klimamålene.

– Det er god fremgang med de store energiprosjektene som er avgjørende for energiomstillingen. For eksempel med raskere forsterkning av strømnettet, men også hydrogenrørledningene til Tyskland og det nasjonale transportnettet for hydrogen. Det er også viktig for våre klimamål at disse store energiinfrastrukturprosjektene gjennomføres i tide. Med denne infrastrukturen vil en utslippsreduksjon på 38 megaton være mulig i 2030 sammenlignet med 2021. Det er godt å se at disse prosjektene skrider frem i henhold til planen til tross for de komplekse omstendighetene som nitrogenrommet og romlig integrasjon.»

Staten, i samarbeid med alle parter, har ansvaret ved å sette flaskehalser på dagsorden og fjerne flaskehalser, dele kunnskap og støtte rettidige beslutninger om blant annet eierskap, finansiering og romlig integrasjon. Prosjektene i MIEK stammer fra energistrategiene til de seks nederlandske industriklyngene. 

For å knytte tilbud og etterspørsel mer og mer sammen, vil det i det kommende året jobbes med videre utvidelse av MIEK. For eksempel vil hver provins våren 2023 levere en provinsiell MIEK med prosjekter av regional skala. I tillegg til prosjekter for industri, kartlegger dette også etterspørselen etter energi, råvarer og nødvendig infrastruktur for mobilitet, bygningsmiljø og landbruk.

Relaterte artikler:
Togavis
Utskriftsvennlig, PDF og e-post