DVDP-bredde=

Det er et skritt i riktig retning å opprette et internasjonalt kompensasjonsfond for store skipsulykker med HNS-last.

Royal Association of Dutch Shipowners (KVNR) er fornøyd med lovforslaget om å implementere en internasjonal traktat om transport av farlige og skadelige stoffer til sjøs. Dette er HNS-konvensjonen, hvor HNS står for Hazardous and Noxious Substances.

Det er et skritt i riktig retning å opprette et internasjonalt kompensasjonsfond for store skipsulykker med HNS-last. Traktaten gir da bedre beskyttelse for parter som lider skade som følge av ulykken.

(Teksten fortsetter under bildet)
Royal Association of Dutch Shipowners (KVNR) er fornøyd med lovforslaget om å implementere en internasjonal traktat om transport av farlige og skadelige stoffer til sjøs.

HNS-traktaten pålegger rederier å tegne spesialforsikring når de frakter farlig gods. Som et resultat gir seiling til et HNS-traktatland mer like konkurransevilkår for skip som fører et kvalitetsflagg, som det nederlandske flagget.

Takket være konvensjonen er det også klart i hvilken grad en reder er ansvarlig ved en slik ulykke. Merkostnader refunderes da av fondet. Dessuten, fordi ofrene for en skipsulykke har direkte tilgang til assurandøren under HNS-konvensjonen, er risikoen for rederiets konkurs fjernet, sier Cathelijne Bouwkamp, Royal Association of Dutch Shipowners.

Relaterte artikler:
Kalenderpakke
Utskriftsvennlig, PDF og e-post