Mange kommuner har utarbeidet egen eller tilleggskvalitetspolitikk ved hjelp av en kommunal drosjeforskrift.

Etter hvert kommunevalg og innsetting av den nye kommunalsjefen blir de lokale reglene i de fleste byer eller kommuner gjennomgått på nytt. En ny rådmann for mobilitet eller en endret kommunestyre betyr ofte at ting er i endring. Mange kommuner har utarbeidet egen eller tilleggskvalitetspolitikk ved hjelp av en kommunal drosjeforskrift.

Amsterdam

Politikken til rådmann Melanie van der Horst i Amsterdam har ofte stor innflytelse på drosjepolitikken i andre byer med en forordning. Byer og kommuner ser på hva folk gjør i Amsterdam for å finne ut hva de vil og ikke vil adoptere. En pakt ble signert med Amsterdam kommune om rene drosjer i 2025, som vil bli ytterligere utdypet. TTO-konstruksjonen skal løftes, men det er ikke klart hva som skal erstatte den. På den ene siden står Amsterdam på tampen av å avskaffe TTO-systemet og på den andre siden innføringen av Zero Emission Zone Taxi i 2025, med unntak for helsetransport, ifølge KNV.

Arnhem

I 2019 ble forordningen vedtatt i bystyret i Arnhem, hvis implementering var planlagt til 1. november 2020. På grunn av korona ble denne datoen utsatt på ubestemt tid. Samråd mellom rådmannen og den lokale stiftelsen (SKTA) har resultert i at innføringen er knyttet til situasjonen for drosjeholdeplassene på Sentralstasjonen og i sentrum. Det må også finnes en løsning for situasjonen ved Gelredom.

(Teksten fortsetter under bildet)
En pakt ble signert med Amsterdam kommune om rene drosjer i 2025.

Breda

I Breda i Brabant er antallet snorkere et problem. I byen er det en drosjeforskrift og en lokal stiftelse (SKB) som utsteder det lokale kvalitetsmerket for sjåfører som er aktive i step-up-markedet og som de får tillatelse på grunnlag av fra kommunen. Breda bærer kostnadene for støtten og oppnevner styremedlemmene. SKB samarbeider med Breda serveringssjefer innen håndheving på utekvelder.

Den Bosch

Dagens drosjetillatelse til drosjesjåførene på innstegsmarkedet gikk ut 1. januar 2022. Utkast til justering fra tidligere rådmann inkluderte å sjekke nasjonale drosjekrav digitalt og på forhånd, avskaffelse av den lokale SBK-stiftelsen, ingen eller knapt noen kontroller på gaten, ekstra kostnader for sjåfører med angående sertifikater. 

Les også  Aulad Ahmed blåser fortsatt nytt liv i Amsterdam BBO og UN8D

I følge KNV er holdningen til SBK, som utsteder det lokale kvalitetsmerket, og kontrollen i front fin, men kontroll på gaten er sårt nødvendig for å garantere og forbedre kvaliteten, med SBK i form av serviceteam og mystiske gjesteturer kan spille en rolle. Tillatelsene for sjåførene ble forlenget for år 2022 og dette vil også gjelde for år 2023.

DVDP-bredde=

Den Haag

I 2014 innførte kommunen TTO-tillatelser med gyldighet på 5 år, i 2019 ble det besluttet å forlenge disse med ytterligere 5 år til vesentlig lavere kostnader enn tidligere. I mellomtiden har kommunen bedt Opprørsgruppen om å evaluere drosjepolitikken. Den lokale organisasjonen STH (som utsteder HTx) har gitt et realitetssvar på evalueringsrapporten og har kommet med forslag til endringer i den nye drosjeforskriften. 

Nøkkelpunkter inkluderer mer effektiv håndheving og like konkurransevilkår i inngangs- og ordremarkedet. Det foreligger ingen realitetssvar fra kommunen. Fra 1. august 2022 har det vært ansatt en midlertidig mobilitetsleder i kommunen. STH og Haag kommune har hatt konsultasjoner og noen foreløpige resultater er oppnådd. Etter år med stillestående på drosjemappen, er det endelig litt bevegelse i taxipolitikken til denne kommunen.

Eindhoven

I Eindhoven spiller to forhold en rolle for drosjesjåfører i innstegsmarkedet, nemlig mangelfull håndheving og det kommende langsiktige arbeidet ved Sentralstasjonen, med drosjeholdeplasser som forsvinner. Spørsmålet er om, og i så fall hvor mange drosjeplasser som skal returneres og hvilket alternativ kommunen tilbyr for drosjer. Arbeidet vil ta år.

Den lokale stiftelsen (SEK), som utsteder ETx, følger utviklingen nøye og er i samråd med kommunen om denne situasjonen. TTO-tillatelsene utløper i september 2022 og TTO-ene har søkt om ny tillatelse. Etter forslag fra SEK har kommunen forlenget TTO-tillatelsen til 1. juli 2024 uten gebyr. Den siste tiden har drosjesjåfører bedt om bisarre priser fra kundene, noe det knapt er noen tiltak mot. En bekymringsfull situasjon.

Les også  Leasingselskap legger inn største ordre i nyere DAF-historie
(Teksten fortsetter under bildet)
Kommende langtidsarbeid ved Sentralstasjonen i Eindhoven.

Maastricht

Maastricht kommune har foretatt en eksplorativ studie av mulighetene for til en viss grad å regulere inngangsmarkedet i byen. Det blir ingen Maastricht Taxi Ordinance fordi dagens problem er begrenset til parkeringsproblemer for drosjer ved CS og problemene med bestilt transport hos MECC. Kommunen har imidlertid forpliktet seg til mer og bedre håndheving.

Rotterdam

I Rotterdam er det god kontakt mellom sektoren og byens tjenestemenn med hensyn til håndheving. Kommunen har gjort nødvendige tiltak med tanke på opplæring av sjåfører til det lokale kvalitetsmerket (RTx), som er plassert hos en annen part enn tidligere.

Rotterdam ønsker å endre taxiforordningen. Sektoren ble på høring i 2022 og ulike scenarier ble presentert for rådmannen i høst. Dette har ikke blitt delt med bransjen. Utfallet av rådmannens valg er foreløpig ikke kjent for drosjenæringen. I år burde ting bli klarere.

Utrecht

Det er ingen lokal stiftelse i Utrecht. Kommunen gir selv tillatelsene til sjåfører som oppfyller kravene. Antall drosjer på inngangsmarkedet er ganske begrenset. Et oppmerksomhetspunkt er at drosjer ikke får benytte seg av kollektivfeltene i byen i tilstrekkelig grad. Dette gjelder adkomsten til Leidseveertunnelen. Bransjeforeningen KNV er i samråd med taxinæringen og provinsen og kommunen Utrecht på dette punktet. Meningsforskjeller gjenstår foreløpig.

Royal Dutch Transport

I de fleste byer er KNV direkte involvert i kommunen med taxiforskrifter rettet mot påstigningsmarkedet, fordi myndigheten som WP2000 gir kommunene er begrenset til det. KNV er for slike taxiforskrifter, fordi de fjerner anonymiteten til sjåførene og det fører til en forbedring av kvalitet og drosjepolitikk.

Relaterte artikler:
Kalenderpakke
Utskriftsvennlig, PDF og e-post