Arbeidsgiverne vet foreløpig ikke hvordan det vil fortsette, FNV har varslet at det blir streik 19. og 20. januar.

Kollektivtransportarbeidsgiverne (VWOV) og fagforeningene FNV og CNV forhandlet sent på natt om ny kollektivavtale 2023. Fagforeningene brøt konsultasjonene, til tross for et lønnstilbud på 8 % fra 1. januar 2023. Arbeidsgiverne Forslaget er en tariffavtale på 1 år, med en lønnsøkning på 8 %. Arbeidsgivernes totale tilbud, inkludert andre tiltak, tilsvarer 11 % forbedring av arbeidsforholdene.

Ansatte fra regionale transportører som Arriva, Keolis, Qbuzz og Transdev slutter å jobbe torsdag og fredag. Marijn van der Gaag, FNV-direktør, bestrider at samtalene ble brutt til tross for det arbeidsgiverne kaller et lønnstilbud over gjennomsnittet og sier at partene rett og slett havnet i en blindgate. Diskusjonen ville fortsatt handlet om den lønnsøkningen. I tillegg vil det være uenighet om varigheten av ny tariffavtale og tiltakene for å redusere arbeidsbelastningen i regiontransporten.

Ifølge styreleder i VWOV Fred Kagie har arbeidsgiverne gitt et lønnstilbud over gjennomsnittet. Kagie argumenterer for at når man ser på utviklingen i tarifflønninger den siste perioden og hva som skjer i transportsektoren, er tilbudet på 8 % for 2023 over gjennomsnittet i Nederland.

"Det er uansvarlig å la kostnadene til bedriftene stige enda høyere. Dette ville sette kontinuiteten i kollektivtransporten i fare. Siden korona har passasjertallene ennå ikke nådd sitt gamle nivå og i år får vi knapt noen støtte fra myndighetene." Kagie er overrasket over holdningen til fagforeningene: "Regjeringen tar enestående tiltak som vil dempe inflasjonen betraktelig og forbedre kjøpekraften. En medianinntekt stiger med 3,7 % på grunn av statlige tiltak, for lavere inntekter det er enda mer. Budene 8 % lønnsøkning i 2023 betyr et stort steg for ansatte i sektoren og sammen med statlige tiltak en betydelig fremgang i lønn.»

I tillegg til lønn fortsatte arbeidsgivere og fagforeninger å snakke om en generasjonspakt. Det ble nesten oppnådd enighet om dette. Dette er en ordning som ansatte i regiontransport kan benytte fra fylte 63 år, hvor en ansatt jobber 60 %, får utbetalt 80 % og opparbeider 100 % pensjon. Arbeidsgivere har foreslått å dekke kostnadene ved denne ordningen i sin helhet. Generasjonspakten er et viktig tiltak i sammenheng med bærekraftig ansettbarhet og reduksjon av arbeidspress. Foreløpig vet vi ikke hvordan arbeidsgiverne vil gå frem.

Les også  Fagforeninger fratar reisende demokratiske rettigheter på valgdagen

«Vi har virkelig gjort alt vi kunne for å inngå en tariffavtale. Vi vil gi hver ansatt 8 % lønnsøkning, generasjonspakten og en forbedring av de øvrige ansettelsesforholdene så snart som mulig. Vi håper at fagforeningene snart vil snakke med oss ​​om dette igjen.»

VWOV forhandler om Tariffavtale for kollektivtransport. VWOV representerer Arriva, Keolis, Transdev, Qbuzz, EBS og RET.

Det er to tariffavtaler innen regiontransport, delvis med de samme bedriftene. Dette er ganske komplisert og fører noen ganger til forvirring. Også i forhold til meldinger om mulig streik. Det dreier seg om kollektiv-tariffavtalen og multimodal tariffavtale. Vi ønsker kort å forklare hvordan dette fungerer. 

kollektivavtale for kollektivtransport 

Kollektivtransportarbeidsgivernes forening (VWOV) forhandler om Tariffavtale for kollektivtransport. VWOV representerer Arriva, Keolis, Transdev, Qbuzz, EBS og RET. VWOV forhandler med FNV og CNV om Tariffavtale for kollektivtransport. Dette gjelder om lag 13.000 personer. FNV har tidligere varslet at det ville bli streik 19. og 20. januar dersom det ikke ble resultater i kollektiv-tariffavtalen.  

CNV deltar i disse streikene 19. og 20. januar for kollektivavtalen. niet langs. Under tidligere FNV-streiker i høst ble i snitt om lag 70 prosent av rutetidene gjennomført. Det er regionale forskjeller på hvor mye transport det er på hvilket sted. Med tanke på lønnstilbudet over gjennomsnittet, gjenstår det å se hvor høy streikeviljen vil være dersom streikene faktisk fortsetter.

tariffavtale Multimodal 

Kollektivselskaper som driver tog i tillegg til buss har også tariffavtalen Multimodal. (MuMo). Dette gjelder cirka 1200 personer i sektoren. Flertallet av de som omfattes av denne tariffavtalen jobber på toget. Det føres egne forhandlinger for denne tariffavtalen. De neste forhandlinger om MuMo-tariffavtalen er berammet til onsdag 18. januar 2023. Selskapene Arriva og Keolis forhandler om denne tariffavtalen med VVMC, CNV og FNV. Qbuzz implementerer også MuMo-tariffavtalen for et lite antall ansatte. For MuMo-tariffavtalen er det foreløpig varslet streik fra fagforeningene 19. og 20. januar dersom det ikke oppnås resultater her. 

Les også  Plage for buss og trikk grunnet fagforeningsstreik fredag ​​10. mars

NS-ansatte har sin egen tariffavtale, akkurat som de ansatte i bytransport i Amsterdam, Rotterdam og Haag. Derfor blir de ikke med i streiken. CNV deltar trolig heller ikke direkte i streiken. Det er påfallende at fagforeningen FNV bryter forhandlingene eller ikke kommer til enighet med arbeidsgivere mye oftere enn CNV. Slik er det ikke bare i denne blindgate, men også for Tariffavtalen for drosje- og omsorgstransport.

Relaterte artikler:
DVDP-bredde=
Utskriftsvennlig, PDF og e-post