GRP-bredde=

Entreprenører som ikke krever tilbake moms legger igjen i snitt rundt 260 euro per år.

En av tre selvstendig næringsdrivende som reiser kollektivt i næring krever ikke tilbake betalt merverdiavgift. Dette er hovedsakelig fordi de ikke vet at de har krav på dette. Entreprenører som ikke krever tilbake moms legger igjen i snitt rundt 260 euro per år. Dette er konklusjonen av forskning fra Knab blant mer enn 800 selvstendig næringsdrivende. Siden denne uken kan alle kunder sjekke inn og ut på kollektivtransport med debetkortet sitt. Denne innføringen av OVpay var bakgrunnen for Knab til å undersøke hvordan selvstendig næringsdrivende takler sine forretningsreiser med kollektivtransport fra et skattemessig synspunkt.

forskning

Forskningen viser at to av ti selvstendig næringsdrivende tar tog, buss, trikk eller t-bane på jobbreisene. De gjør dette hovedsakelig for å reise til sine kunder eller kunder. Det er i gjennomsnitt fire timer per uke. 9 prosent moms på kollektivbilletten kan selvstendig næringsdrivende gjøre opp med mva-meldingen så lenge det ikke gjelder pendling. 28 prosent av de spurte – som har krav på det – krever ikke tilbake momsen fordi de ikke kjenner regelen. Ytterligere 5 prosent krever ikke tilbake moms av andre grunner. For eksempel fordi de synes det er for mye styr, siden Skatteetaten krever reiseregistrering.

formidle

Utgifter til forretningsreise er alle kostnader du pådrar deg som gründer dersom du må reise for jobben. Arbeidsreiseutgiftene anses av skattemyndighetene som forretningsutgifter og du kan derfor overføre dem til kunden. Om du gjør dette ved å inkludere reisegodtgjørelsen separat på fakturaen eller om du bare ber om høyere standard timepris for tjenesten din, spiller ingen rolle for Skatteetaten. Alle reisekostnader regnes rett og slett som omsetning. Du er derfor også pliktig til å levere momsmelding som næringsdrivende eller næringsdrivende. 

Les også  Caroline van der Plas og BBB bra for mobiliteten vår

Normalt trenger du en korrekt faktura for å kunne trekke fra moms, men Skatteetaten har gjort unntak for kollektivbilletter innenfor Nederland. Du kan derfor trekke fra 9 % mva uten at det fremgår av transaksjonsoversikten eller billetten din.

I mange tilfeller er moms på kollektivtransport fradragsberettiget, men ikke alltid. Vi forklarer deg hvordan det fungerer for hver grunn. Merverdiavgiften er fradragsberettiget for all yrkestransport og tjenestereiser med kollektivtransport. For ansatte uten abonnement kan du trekke fra momsen ved pendling. For ansatte med abonnement kan du bare kreve tilbake moms hvis abonnementskostnadene forblir under € 227 per år.

Du kan derfor kreve tilbake merverdiavgiften for mange av kollektivtransportkostnadene som din organisasjon pådrar seg. Dette er veldig enkelt med NS-Visittkortet: du mottar en mva-faktura hver måned med en oversiktlig oversikt over alle påløpte transportkostnader og tilhørende mva-prosent. Helt skattesikker selvfølgelig!

(Teksten fortsetter under bildet)
Fire timer offentlig transport per uke vil lett koste deg rundt 60 euro. Av dette er 5 euro mva. Det høres ut som et lite beløp, men på årsbasis er dette 260 euro.

For offentlig transport: buss, trikk, metro, tog eller offentlig transport sykkel, kan du kreve tilbake betalt moms. En standard merverdiavgiftssats på 9 % gjelder for kollektivtransport. Fire timer offentlig transport per uke vil lett koste deg rundt 60 euro. Av dette er 5 euro moms. Det høres ut som et lite beløp, men på årsbasis er dette 260 euro. Hvert år. Nesten enhver gründer vet at han kan trekke fra forretningsreiseutgiftene – minus momsen – fra overskuddet. Men at man vanligvis også kan kreve tilbake betalt merverdiavgift er tilsynelatende mye mindre kjent.

Les også  Levedyktigheten til landsbyer står på spill uten offentlig transport

registrere reiser automatisk via OVpay

Selvstendig næringsdrivende som bruker debetkortet for å sjekke inn og ut kan se reiseregistreringen sin via nettsiden til OVpay. De kan levere utskrift av dette som bevis, dersom Skatteetaten sjekker dem på dette. Det betyr at argumentet om at det krever for mye krefter å holde en god turregistrering også er en saga blott, sier Oskar Barendse, finansekspert, Knab.

Relaterte artikler:
DVDP-bredde=
Utskriftsvennlig, PDF og e-post