Pitane bilde

Mens overgangen til elektriske kjøretøy er avgjørende i kampen mot klimaendringene, er det også viktig at denne overgangen ikke går på bekostning av de mest sårbare.

I den raskt voksende elbilindustrien har etterspørselen etter batterier økt eksponentielt. Disse batteriene krever spesifikke råvarer som kobolt, et avgjørende element for effektiviteten og holdbarheten til litium-ion-batterier. En betydelig del av verdens forsyning av kobolt kommer fra Den demokratiske republikken Kongo (DRC), der varsler av barnearbeid i gruver er alarmerende. Et gjennomsnittlig elbilbatteri krever mer enn 13 kg kobolt.

I følge studier av menneskerettighetsorganisasjoner barn, noen ganger så unge som seks år gamle, jobber under farlige forhold i koboltgruvene i DRC. De graver tunneler med håndverktøy, er utsatt for giftige stoffer, og har høy risiko for alvorlige skader. Denne praksisen bryter ikke bare internasjonale barnearbeidsstandarder, men setter også helsen og sikkerheten til disse barna i alvorlig fare.

Amnesty International anerkjenner den viktige rollen til oppladbare batterier i energiovergangen fra fossilt til fornybart drivstoff. Men klimarettferdighet krever en rettferdig overgang. En global økonomi uten fossilt brensel bør ikke føre til flere menneskerettighetsbrudd.

(Teksten fortsetter under bildet)

Kongo har de største koboltreservene i verden. På grunn av den økende etterspørselen etter disse produktene, utvides gruvene i landet raskt. Ved å investere i utdanning, helsevesen og andre sosiale tjenester kan gruveselskaper og myndigheter bidra til å tilby et alternativ til barnearbeid.

Denne situasjonen har reist internasjonale bekymringer og press på batteriprodusenter og bilselskaper for å verifisere forsyningskjedene deres og sikre at produktene deres er fri for barnearbeid. Noen selskaper har reagert ved å investere i sporbarheten av koboltforsyningen deres og samarbeide med organisasjoner som er forpliktet til å forbedre arbeidsforholdene i gruvene.

Til tross for denne innsatsen gjenstår det utfordringer. Ulovlig gruvedrift og dårlig regulering i DRC gjør kontroll over forsyningskjeden vanskelig. Videre er den globale etterspørselen etter kobolt så høy at det er en kompleks oppgave å fullstendig eliminere uetisk hentet kobolt fra forsyningskjeden.

(Teksten fortsetter under bildet)

Internasjonalt samarbeid er også avgjørende. Organisasjoner som FN og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) spiller en viktig rolle i å sette standarder og tilby plattformer for myndigheter og selskaper for å dele beste praksis og koordinere felles innsats.

I tillegg til kobolt er andre råvarer som litium og nikkel essensielle for produksjon av batterier til elbiler. Det er også bekymringer for miljøpåvirkning og arbeidsforhold ved utvinning av disse råvarene, selv om spørsmålet om barnearbeid ser ut til å være mindre fremtredende enn med kobolt.

Denne situasjonen reiser spørsmål om det etiske ansvaret til produsenter og forbrukere. Mens overgangen til elektriske kjøretøy er avgjørende i kampen mot klimaendringene, er det også viktig at denne overgangen ikke går på bekostning av de mest sårbare. Det er viktig at industrien og forbrukerne er klar over opprinnelsen til råvarene som brukes i disse produktene og utøver press for å sikre etisk praksis gjennom hele forsyningskjeden.

Relaterte artikler:
regel
Utskriftsvennlig, PDF og e-post