Pitane bilde

Regjeringen og kommunene oppfordres til å sette inn tiltak.

En bekymringsfull trend dukker opp i dagens utelivskultur: unge mennesker "drikker" hjemme før en kveld ute. Denne praksisen utgjør ikke bare helserisiko, men utgjør også en fare på veien. Dette fører til urovekkende situasjoner, spesielt i byer hvor sykkelen er et populært transportmiddel.

Å drikke hjemme er egentlig ikke nytt og er et utbredt fenomen blant unge som er en del av ungdomskulturen. Den siste økonomiske utviklingen har hatt en direkte innvirkning på økningen, spesielt på prisen på en øl på puber. Disse prisøkningene påvirker også folks gå ut atferd. En analyse av prisøkninger i ulike byer viser at prisen på et standardglass pilsner i noen tilfeller har steget med hele 10 % til 15 % sammenlignet med fjoråret.

forskning

En fersk studie fra University of Amsterdam har vist at mer enn 60 % av unge mennesker mellom 16 og 24 år regelmessig inntar alkohol hjemme før de går ut. Årsakene varierer fra økonomiske besparelser – drinker på klubber og barer er ofte dyre – til sosialt press. Det som starter som en uskyldig forberedelse til en natt ute kan imidlertid fort bli til farlig oppførsel.

Effektene av alkohol er klare og vitenskapelig bevist: redusert koordinasjon, langsommere reaksjonstid og forvrengt dømmekraft. Dette er faktorer som kan være livstruende så snart unge setter seg på sykkelen. Politiet melder om en økning i antall promillekjøringsulykker, spesielt sent på kvelden og tidlig morgen.

(Teksten fortsetter under bildet)

Budskapet er klart: Å suge til seg «uskyldige» hjemme kan få alvorlige konsekvenser.

Problemet forsterkes av det faktum at mange unge undervurderer farene ved alkohol. "De tror ofte at noen få drinker ikke vil skade, men virkeligheten er annerledes," sier Joris van Hoof, forsker ved University of Twente. "Vi ser allerede en betydelig økning i risikoatferd ved lave promillenivåer."

Denne trenden har ført til krav om strengere håndheving og utdanning. Noen byer har allerede tatt initiativer, som å organisere bevissthetskampanjer og øke politiets tilstedeværelse i underholdningsområder. Det etterlyses også mer informasjon i skolen og i samfunnet om farene ved alkoholbruk, spesielt i kombinasjon med sykling.

Les også  Unge sjåfører bak rattet i tunge kjøretøy er på en farlig kurs

Budskapet er klart: Å suge til seg «uskyldige» hjemme kan få alvorlige konsekvenser. Det er viktig at unge mennesker blir klar over risikoen, ikke bare for egen helse, men også for deres sikkerhet på veien.

Førstehjelp

Berusede syklister utgjør den største pasientgruppen etter alkoholrelaterte ulykker. Nyere data viser at 60 % av ulykkene med alkohol involverer syklister som har falt.

Leger og sykepleiere ved akuttmottak ser jevnlig konsekvensene av slik risikoatferd. "Skadene varierer fra mindre skrubbsår til alvorlige hodetraumer," sa en overlege ved et storbysykehus. "Det er sjokkerende å se hvor mange som setter seg selv og andre i fare ved å sykle mens de er fulle."

Virkningen av disse ulykkene strekker seg utover fysisk skade. I tillegg til de direkte helsekonsekvensene er det også sosiale og økonomiske implikasjoner. Presset på helsevesenet, kostnadene ved medisinsk behandling og de bredere konsekvensene for trafikksikkerheten er betydelige.

Disse tallene fører til krav om strengere håndhevelse og flere bevissthetskampanjer. Trafikksikkerhetsorganisasjoner, som Veilig Verkeer Nederland, understreker behovet for opplæring om farene ved alkohol i trafikken, med særlig fokus på syklister.

(Teksten fortsetter under bildet)
Foto: Pitane Blue - ambulanse på vei på sykkelveien

Leger og sykepleiere ved akuttmottak ser jevnlig konsekvensene av slik risikoatferd.

Kombinasjonen av alkohol og sykling fører ofte til historier som er både humoristiske og bekymringsfulle. I nederlandsk sykkelkultur, hvor sykkelen er et uunnværlig transportmiddel, er slike eventyr ikke vanskelige å finne. En undersøkelse i ulike byer bekrefter dette: nesten alle har en personlig anekdote eller kjenner noen som har opplevd et slikt eventyr.

anekdoter

Historiene varierer fra komiske til noen ganger farlige situasjoner. Ta for eksempel klassikeren om det usynlige hullet i veien. «Jeg trodde jeg kunne sikksakk mellom hullene, men før jeg visste ordet av det, var jeg midt i dem,» sier en student fra Utrecht og ler om sitt nattlige sykkeleventyr etter en fest.

Les også  Unge sjåfører bak rattet i tunge kjøretøy er på en farlig kurs

Eller historien om det "bevegende" treet. En ung kvinne fra Rotterdam husker: «Jeg sverger til Gud, det treet kom ut av ingensteds. Jeg prøvde å unngå ham, men det var for sent.» Heldigvis endte dette eventyret med noen riper og en bulk i egoet hennes.

Disse anekdotene, selv om de ofte blir fortalt med et smil, fremhever et alvorlig problem. Alkoholforbruk påvirker dømmekraft og motorikk, og fører til økt risiko i trafikken. Politiet og Safe Traffic Nederland advarer jevnlig om farene ved å kjøre påvirket, inkludert sykling.

Disse advarslene er ikke uten grunn. Sykehusdata viser at et betydelig antall sykkelulykker i løpet av natten er relatert til alkoholbruk. – Det er et problem vi må ta på alvor, sier en talsperson for trafikkpolitiet. "En ulykke er uunngåelig, spesielt hvis du har drukket."

(Teksten fortsetter under bildet)

Nyere forskning viser at mange mindreårige kan kjøpe alkohol uten store problemer.

Til tross for strenge regler og bevissthetskampanjer, er det fortsatt overraskende enkelt for mindreårige i Nederland å få tak i alkohol. Dette peker på et gap mellom lovverk og virkelighet i butikker og serveringssteder.

nattbutikker

I henhold til nederlandsk lov er selgere forpliktet til å be om legitimasjon dersom de er i tvil om alderen til en kjøper. Dette kan være et identitetskort, førerkort eller et annet offisielt dokument. Loven er klar: Salg av alkohol til mindreårige er forbudt og selgeren er alltid ansvarlig hvis denne regelen brytes.

Til tross for disse klare reglene viser nyere forskning at mange mindreårige kan kjøpe alkohol uten store problemer. I noen tilfeller blir du ikke engang bedt om bevis på identitet. Denne situasjonen er bekymringsfull ikke bare på grunn av den direkte helserisikoen for unge mennesker, men også på grunn av de bredere sosiale konsekvensene.

Relaterte artikler:
STARTPAKKE
Utskriftsvennlig, PDF og e-post